Industriteknologi i verdensklasse

Nord-Europas største maskinpark innen kaldforming av rør, finnes i Verdal. Årsaken til det, heter Kværner Piping Technology.

Det startet i året 2000. Aker Verdal var inne i en tøff nedgangsperiode, og måtte si opp nesten 400 ansatte.
– Jeg husker det godt. Det ble veldig stille i hallene. Fokus ble rettet mot hva vi var gode på og som vi kunne jobbe videre med for å sikre lønnsomme arbeidsplasser. Vi tok utgangspunkt i kompetanse opparbeidet på en av avdelingene til Aker Verdal som drev med kaldbøying av rør, og basert på dette startet vi et nytt selskap, forteller Jan Arne.

Hemmelig teknologi bak sotede ruter

Avdelingen for kaldbøying av rør hadde allerede rukket å opparbeide høy faglig kompetanse, og var godt kjent for sine kunnskaper. Innen skipsindustri var kaldbøying allerede utbredt, men innen offshore var det  nytt. Kaldbøying går rett og slett ut på å lage rørkonstruksjoner som bøyes og formes uten å måtte dele røret i mange deler som deretter sveises sammen igjen.
– Det var mange som var nysgjerrig på vår kompetanse, og vi vet at det har foregått industrispionasje her nede. I starten måtte vi ha sotede ruter og strenge adgangsrutiner, sier Jan Arne.

Mange kunder verden over
I dag driver Kværner Piping Technology(KPT) med mer enn kaldbøying av rør. Hele tiden utvikles nye, avanserte sveisemetoder på stadig mer krevende materialer, noe som har blitt deres varemerke. Målet deres har hele tiden vært å opparbeide seg mange kunder verden over.
– Vi har vært bevisst på å ikke gjøre oss avhengig av bare én eller to store kunder. Vår leveranse til Aker og senere Kværner Verdal har historisk sett stått for ca 15 prosent av omsetningen vår. Det gjør at vi ikke er like sårbare om de opplever nedgangstider, sier Jan Arne.

3 arbeidere i Piping Technology

Penger i egne hoder

KPT planlegger å doble omsetningen innen to til tre år ved å satse på kompetansen som allerede ligger hos egne ansatte og Kværner generelt Selskapet har fra januar til september i år økt staben med 20 ansatte. Det vil i tiden fremover være behov for personell innenfor mange kategorier, fra fagarbeidere innenfor rør/mekanisk/sveis til ingeniører med bakgrunn fra rør.
– Vi har mange kloke hoder hos oss, litt sånn Petter Smart’er innenfor forskjellige områder. Vi er trolig et av de beste sveisetekniske miljøene i Norge i dag, og det er mange som etterspør vår kunnskap. Det er denne vi nå har tenkt å selge på en  ny måte. Vi skal fortsette med det vi holder på med i dag, men utvide og selge mer hele systempakker samt tilby vår kunnskap via tjenesteleveranser utenfor gjerdet, sier Jan Arne.

Dette er Kværner Piping Technology

– Heleid datterselskap av Kværner Verdal AS, etablert i 2000.

– Er et produkt- og teknologi-selskap innenfor rør og rør-relaterte produkter.

– Driver med kaldbøying av rør, avansert sveiseteknologi samt trykktesting og varmebehandling av rør.
– Har vokst fra 14 ansatte i år 2000 til 155 i dag, og skal vokse enda mer. Mål om doblet omsetning i løpet av tre år, det vil si omsetning på nærmere 400 millioner i året.

– Har kunder over hele verden, men leverer i hovedsak til norske kunder med internasjonale leveranser.