Mat i godt naboskap

Bilde 4Det kan være matnyttig å være god nabo med et firma som produserer 8000 tonn ost per år. Når Tine Verdal investerer for over 700 millioner, drypper det gjerne jobboppdrag på flere bedrifter i Verdal Industripark.

Det startet med at Tine satte i gang et prosjekt for anvendelse av biproduktet mussu i 2008. Målet var å komme seg inn på verdensmarkedet, og få økonomi ut av et biprodukt de allerede hadde. Det har de klart.
– Pulveret selges kun til ARLA, som selger det videre ut på verdensmarkedet, hovedsakelig til Europa og Asia, forteller meierisjef Kjell Tronhus.

Det ble bestemt å bygge en fabrikk i Verdal og en på Jæren. Parallelt ble smørproduksjonen på Tolga og i Meldalen flyttet til i Verdal. Det betød at Tine Verdal trengte å gjøre store endringer på både infrastruktur og bygningsmasse.

– Totalt har vi investert for 713 millioner, og antall faste ansatte har økt fra 65 til 122, sier Tronhus.

Fint å samarbeide med nabo’n

Når en stor aktør i Verdal Industripark gjør så store investeringer, blir mange av naboene sultne på oppdrag.
– Det er klart det, noe annet ville vært rart! Vi har samarbeidet med mange omkring her, alt fra Spennbetong til Byggmester Grande og Enes og Olsen. Vi er bevisst på å bruke bedrifter fra Innherred. Det er en stor verdi å være tilknyttet en industripark når en skal gjennomføre slike store prosjekter. Vi tar for eksempel i bruk fjernvarme fra Inntre, som holder til like her borte, forteller Tronhus.

Henter ansatte fra omlandet

En bedrift på størrelse med Tine Verdal vil til stadighet være i utvikling. Det stopper derfor ikke med ett byggeprosjekt.
– Vi er nå inne i byggetrinn 4. Det er et prosjekt til 17 millioner som skal bedre logistikken i bygget, og vi har også laget et helt nytt laboratorium, sier Tronhus.
– Hvordan har dere greid å rekruttere så mange nye ansatte?
– Vi har vært ganske heldig og hatt tilgang på mange flinke folk. Mange av de nye operatørene har tidligere jobbet på Norske Skog, Normilk eller Røra fabrikker.

Vi har behov for noen ingeniører, men mest folk med matfag eller som er utdannet prosessoperatører, sier Tronhus. Til tross for at det har gått greit å finne ansatte så langt, er han opptatt av å skape et godt miljø og holde på dem han har, samt være attraktiv for nye:

– Det burde vært enklere å pendle med toget til Verdal fra Trondheim. Sett opp en felles buss tur retur togstasjonen/industriområdet for eksempel, det kunne gjort området mer attraktivt for unge ingeniører!

Visste du dette om din nabo Tine Verdal?

– De tar i bruk melk fra hele Innherred, deler av Namdalen og litt fra sørdelen av fylket, samt fra Fosen.
– Av ca 8000 tonn ost som blir produsert i året, er 7000 tonn såkalt skorpefri Jarlsberg. I tillegg lages litt Norvegia, samt Gräddost.
– Hver dag brukes omkring tre hundre tusen liter melk i Tines anlegg i Verdal.
– Det går 10 vogntog med melk inn til anlegget per dag, og 4 vogntog med myseråstoff.