Kurs i Lean 28.-29. mars 2017

Det ble arrangert et to-dagers kurs i Lean 28.-29. mars på VIP-senteret, der kurset omhandlet en grunnleggende forståelsen for Lean og et overordnet blikk for hvorfor Lean er en god driftsstrategi. Dette skulle gi lederne kunnskap om hvordan Lean kan hjelpe for utvikling av arbeid mot høy kunde- og medarbeidertilfredshet, i tillegg til å gi en god forståelse av Lean som filosofi og måte å tenke drift på.

Kurset ble gitt av Maintech i samarbeid med Kiwa Teknologisk Institutt, og var ment for dem som ønsker å arbeide systematisk med å forbedre og utvikle sin hverdag, dem som ønsker å lære mer om mulighetene som ligger i Lean, og for alle som ønsker et nytt perspektiv på kartlegging av egne arbeidssett for forbedringsmuligheter. 

Innhold:

Deltakerne lærte om hvordan det kan skapes en kultur med kontinuerlig forbedring som en naturlig del av hverdagen i egen bedrift ved å arbeide med ledelse, adferd og kultur. De fikk innsikt i hva som skal til for å lykkes med Lean gjennom ulike suksesskriterier og fallgruver, og lærte om de fem trinnene for utvikling av en Lean-prosess (kundeverdi, analyse av egne prosesser, fjerne sløsing og skape flyt, skape «pull», etablere kontinuerlig). I tillegg var det praktisk læring av Lean gjennom spill, som vist på bildet under. 

Lean kurs