Konkurransekraft og Vekst

Konkurransekraft og Vekst er et program for ledende ansatte i primært SMB-sektor i Trøndelag, som går over 2 arbeidsdager i mars 2020. Resultatet for de bedriftene som deltar skal være at de etter programmet skal ha ​

  • Gjennom kundeperspektiv analysert mulighetene for automatisering og digitalisering i sin bedrift ​
  • bearbeidet og prioritert mellom prosjektmulighetene​
  • lagd en gjennomføringsplan for realisering av forbedringsprosjekt

Påmeldingsskjema Konkurransekraft og Vekst