Møteplassen Digi 2020

Møteplassen Digi 2020

Alle har behov for rekruttering! 

Koronasituasjonen gjør at vi, som arrangør, må gjøre noen endringer i forhold til årets utgave av Møteplassen, som er en del av Industriens Dag. Møteplassen blir gjennomført, men er endret med hensyn til de nasjonale retningslinjene som vi må forholde oss til. Verdal videregående skole kan ikke ta imot så mange gjester og elever har ikke mulighet til å dra mellom skolene eller være med å bidra til store folkemengder.
 
Vi har derfor en ny variant av Møteplassen – Møteplassen Digi 2020. Vi syns det er spennende at vi blir tvunget til å tenke nytt, og tror at dette kan bli et bra alternativ – og håper bedriftene også ser muligheten som følger med dette. 

I år så tilbyr vi opp til 40 bedrifter å bli med og sammen skape filmsnutter fra hver bedrift. Bedriften forteller om sin bedrift, viser frem ulike arbeidsoppgaver de har i løpet av en vanlig arbeidsdag, viser frem hvilke yrkesgrupper som jobber der og avslutter med å si noe om hvorfor ungdommene skal velge en utdanning for å begynne å jobbe i akkurat denne bedriften/bransjen. Vi ønsker med dette å vise frem næringslivet i regionen, og få frem de ulike bransjene som finnes. Dette gjøres i tett samarbeid med skolene, slik at elevene og lærerne (karriereveiledere og rådgivere) jobber målrettet og systematisk med læring og kunnskap i løpet av uke 45 og uke 46.

Promoteringsfilm for din bedrift til eget bruk
Presentasjonsfilmene vil eies av Industrinavet i Trøndelag og Verdal Næringsforum frem til Møteplassen Digi 2020 er gjennomført. Deretter vil dere som bedrift også få tilgang på deres respektive film, som dere fritt kan bruke til egen profilering og markedsføring. Dette er en gyllen mulighet til å skaffe dere en god promoteringsfilm for deres bedrift, til en svært redusert pris.

Støtte fra Trøndelag fylkeskommune
Vi har muligheten til å tilby dere denne muligheten, på grunn av støtte fra Trøndelag fylkeskommune, som bidrar med en del av finansieringen, slik at vi fortsatt kan spre kunnskap til elevene og bidra inn i rekrutteringen. For hver enkelt bedrift blir derfor deltakeravgiften kun en egenandel på kr 2500,-.

Førstemann til mølla
Vi tar forbehold om muligheten til å vise bredden og mangfoldet i næringslivet, så her er det «Førstemann til mølla» og et begrenset antall plasser pr. bransje!

Vi har inngått et samarbeid med Trønder-TV og filmstudenter fra Nord universitet, og de står klar til å rulle ut produksjon fortløpende som påmeldingene kommer. Bindende påmelding.
 
Send en e-post til Ingrid Dahl Furunes, [email protected] , så snart som mulig om dere ønsker å sikre dere plass på Møteplassen Digi 2020! 
 


Om Møteplassen 
Møteplassen er et unikt kontaktpunkt mellom skole og næringsliv, og har blitt arrangert i 6 år. Målet har vært å gi ungdommer kjennskap til ulike yrkesretninger og kunnskap til lokalt næringsliv. For mange i næringslivet er det en av de viktigste rekrutteringsarenaene. I 2019 deltok 1750 ungdommer fra Stjørdal – Verran, og det var 60 bedrifter med stort mangfold av ulike yrker og bransjer.