FAGDAG webside

Tilgang på kompetanse krever innsats – også fra næringslivet!

En av de største utfordringene

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringene for vekst i verdiskapningen i et langsiktig perspektiv. Mange bedrifter sliter med å få tak i nødvendig og riktig kompetanse. Det finnes ikke ett enkelt svar på denne utfordringen. Det handler om

  • gode etter- og videreutdanningsordninger
  • å få flere av de som havner utenfor arbeidslivet inn i jobb
  • å styrke fagopplæringen
  • tettere samarbeid mellom fagskole og næringsliv
  • synliggjøring av karrieremuligheter
  • holdningen til nyutdannede/tilflyttere (som oppfatter næringslivet i regionen som lite synlig)

Vi oppfordrer næringslivet til å ta grep for å sikre tilgang på relevant kompetanse i tiden framover. Ikke sitt og vent på at ferdigutdannede mennesker med kompetanse og jobberfaring er der akkurat den dagen din bedrift trenger det!

Industrinavet i Trøndelag arrangerer FAGDAG: Kompetanse og rekruttering 23. september. Se mer informasjon, påmelding og program HER