Nina Jensen i REV Ocean
Nina Jensen i REV Ocean

Nesten halvparten av alt liv i havet er borte: Jensen tror de unge kan bli redningen

Marinbiolog Nina Jensen (44) er sjef for et mannskap på 22 fagpersoner. Sammen skal de forske på havet ved hjelp av det nye REV Ocean-skipet. 

 Havet er det absolutt viktigste vi har. Det står for mer enn 50 prosent av oksygenet vi får når vi puster, og er livnæringen til 1,2 milliarder mennesker. I tillegg regulerer det klimaet vårt. Vi ser til havet for å løse mange av utfordringene vi står ovenfor i dag, forteller Jensen. 

Hun er administrerende direktør for skipet REV Ocean. Ambisjonene er store. De skal jobbe for «One healthy ocean». 

 Nå jobber vi primært med å få bygget skipet, og at det i seg selv skal bli et fyrtårn for forskning og løsninger på havets problemer. Det rigges for å gjøre nødvendig forskning og testing av ulike løsninger på de største miljøproblemene i havet, som er klima, overfiske og plast. Hvordan det skal gjennomføres og hvilke nøkkelpersoner, teknologier og industriaktører som vi vil samarbeide med utover forskningen er noe vi ser nærmere på nå. Også jobber vi parallelt med konkrete og praktiske initiativer som strekker seg utover skipet, sier Jensen. 

Tre store utfordringer i havet 

Skipet i all hovedsak jobbe med tre konkrete og omfattende klimautfordringer i havet: Havforsuring, plast i havet og overfiske. 

 Plast utgjør det raskest voksende miljøproblemet i havet. Havforsuring er vel det litt mindre kjente CO2-problemet. De siste tiårene har havet tatt opp store mengder av CO2-utslippene fra oss mennesker. Det har ført til at vannet både har blitt varmere og surere. Dette skjer fordi gassen brytes ned når den tas opp i havet, noe som igjen endrer den kjemiske balansen i havet. I tillegg er overfiske et stort miljøproblem i havet. 

Nina Jensen i REV Ocean

For lite kunnskap 

På Industriens Dag skal Nina Jensen først og fremst fortelle om havet og hvorfor dette er så viktig, og om utfordringene og mulighetene som finnes der. Noe av problemet i dag er rett og slett at folk ikke vet nok, mener hun. 

– Mange vet at havet står overfor store utfordringer, og mange er for eksempel klar over problemene som angår plast. Men ikke alle er klar over hvilken oppgave vi har foran oss. Vi har mistet minst 40 prosent av alt liv i havet i løpet av de siste 40 årene. Dette angår den langsiktige overlevelsen for oss mennesker. Det er vi som står bak det, og det er vi som kan gjøre noe med det, forteller Jensen. 

Hun tror det er en ganske enkel forklaring på at folk mangler kunnskapen som trengs. 

 Havet er på en måte ute av syne, og har alltid blitt sett på som stort og endeløst. Samtidig er det ikke noe vi tråkker i til daglig. Man har ikke hatt innsikten i alt som foregår. Dersom kunnskapen og datatilgangen hadde vært bedre, hadde også flere engasjert seg. Da kunne vi fått et folkelig opprør, sier Jensen. 

Optimistisk for framtiden 

Selv har Jensen vært opptatt av havet helt siden hun var barn. Det fremsto som spennende og ukjent for ei byjente. 

– Det startet allerede da jeg var liten. Det å kunne flykte ut til fjorden og under havoverflaten var som et Mekka for en som vokste opp midt på Majorstua i OsloDa fikk jeg se en helt annen verden enn den vi vandrer i hver dag, sier hun. 

Nå er hun optimistisk for tiden framover, og tror dagens unge kan utrette noe stort i tiden framover. 

 Jeg er evig optimist. Dersom jeg ikke var det så kunne jeg ikke drevet med dette. Men det blir stadig vanskeligere å gjøre noe med disse problemene. I tillegg er det kostbart. Den generasjonen som vokser opp nå har dette lengst fram i pannebrasken. Derfor tror jeg også at det blir lettere å ta tak i det framover, slår hun fast. 

* Skrevet av Markedsavdelingen Mediehuset Innherred *