Styringsgruppen ID

Har du en ide, et prosjekt eller kunne du tenkt deg å utvikle din bedrift alene eller sammen med andre?

Da kan Industrinavet i Trøndelag bidra! Industrinavet i Trøndelag med operativt team bestående av Proneo, Verdal Næringsforum og SINTEF, har utviklet en uformell og ubyråkratisk metode for å hjelpe nettopp din bedrift.

Vi er et team som kan bidra med sparring og metoder for å utvikle din ide og ditt prosjekt slik at det kan bli realisert. Vi har et bredt nettverk og direkte kontakt med spesialkompetanse på de fleste fagområder gjennom SINTEF, som sammen med Industrinavets samlede kunnskap og erfaring gjør at vi raskt og effektivt sammen med deg kan bringe prosjektet videre. I tillegg har vi god oversikt over aktuelle virkemidler fra eksempelvis Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, kommunale ordninger, mm som kan bidra til risikoavlastning/ finansiering for at nettopp ditt prosjekt kan bli realisert.

I de siste fire årene har vi til sammen utløst prosjekter innen forskning og utvikling, og kompetanse med til sammen 335 millioner kroner. Vi vil gjerne høre fra deg!
 
Ta kontakt med en av oss i operativt team for å diskutere nettopp ditt prosjekt.