lightbulb-gfdeada2e9_1920

Oppsummering av fagdagen om energieffektivisering av næringsbygg: En dag fylt med inspirasjon og engasjement

Den 15. mars ble fagdagen om energieffektivisering av næringsbygg arrangert på VIPsenteret i Verdal Industripark. Dagen samlet et bredt spekter av deltakere, inkludert eksperter, fagfolk innen eiendomsdrift, eiendomsutviklere, bygg-eiere og ble en stor suksess med høy grad av engasjement fra alle parter.

Deltakerne fikk innblikk i de nyeste trendene og løsningene innen energieffektivitet og bærekraft for næringsbygg.

På programmet stod en rekke inspirerende foredrag som dekket ulike aspekter ved energieffektivisering. Blant temaene som ble presentert, var smarte byggteknologier, automatisering og innovasjon i byggeprosessen. Foredragene belyste også viktigheten av tverrfaglig samarbeid og engasjement fra alle involverte parter for å oppnå energieffektive løsninger.

Oppsummert var fagdagen om energieffektivisering i næringsbygg en inspirerende og engasjerende dag som bidro til å øke bevisstheten om viktigheten av bærekraft og energieffektivitet i byggebransjen. 

Her kan du laste ned foredragsholdernes presentasjoner:

Bryte Batteries: Bryte- Industrinavet 15.03.23

Caverion: Caverion Industrinavet 15.03.2023

NTE: NTE Industrinavet 15.03.2023

Schneider: Schneider Industrinavet 15.03.2023

Industrinavet i Trøndelag v/Tyson Weaver: Weaver Industrinavet 15.03.2023