Om prosjektet

KOMPETANSEKRAFTvekst, utvikling og innovasjonsevne i industrien i Verdal og regionen

KOMPETANSEKRAFT består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt andre støttespillere. Proneo, Verdal Næringsforum og SINTEF er sentrale aktører for å operasjonalisere satsingen.

Målsettinger:

 1. Styrke samhandlingen mellom industrien og FoU-miljøene gjennom å utvikle konkrete FoU/ innovasjonsprosjekter
 2. Være en pådriver og knutepunkt for kompetanseutvikling i industrien og spredning av kunnskap og erfaringer fra akademia
 3. Utvikle en forretningsmodell for en tilstedeværelse av SINTEF gjennom etablering i Verdal Industripark
 4. Utvikle en egen modell for FoU og Innovasjon med utgangspunkt i de unike forutsetningene i Verdal Industripark.

 


Fra «Møteplassen» på Verdal Vgs – ett av arrangementene under Industriens Dag


Fra et to-dagers kurs i vedlikeholdsledelse 2017 på VIP-senteret Verdal i samarbeid med MainTech 

Styringsgruppe:

 • Lars Petter Sjøvold   Daglig leder Byggmesteran AS
 • Aina Beate Larsen   Head for Plan and Scheduling Kværner
 • Per Ivar Bakkenget  Styreleder Verdal Næringsforum
 • Ingunn F. Eggen  Bedriftsrådgiver Sparebank1 SMN
 • Harald M. Steen  Rektor Verdal videregående skole
 • Viggo Iversen  Avdelingsleder Rådgiving Proneo
 • Siv Merethe Belbo Rådgiver Trøndelag fylkeskommune
 • Odd-Geir Lademo Forskningsleder SINTEF