ntnu entreprnørskole

Test din prosjektidé!

NTNUs Entreprenørskole er på jakt etter nye forretningsidéer og/eller gründere som master-studentene deres kan samarbeide med. Industrinavet i Trøndelag vil gjerne formidle dette programmet til bedrifter i Trøndelag.

NTNU School of Entrepreneurship (NSE) er et masterprogram ved NTNU. Programmet fokuserer på forretningsutvikling og teknologibasert entreprenørskap. Hvert år testes det over 100 forretningsidéer, og nå er de på jakt etter nye samarbeid! 

På NTNU School of Entrepreneurship søker de alltid gode ideer eller prøver å løse forretningsproblemer og prosjektutfordringer. De samarbeider med flere forskjellige aktører som teknologiklynger, innovasjonsklynger, små bedrifter, store bedrifter og startups. Disse aktørene introduserer forretningsidéer eller forretningsproblemer de her overfor studentene våre. Målet er å lage nye startups og prosjekter!

På NTNU School of Entrepreneurship gjennomføres det to ukentlige mulighetsstudier i høst. I løpet av denne uken tester en gruppe på 5 studenter muligheten for en forretningsidé, eller prøver å løse et forretningsproblem. Studentene samler og analyserer enorme mengder informasjon og skrive en mulighetsrapport. Funnene presenteres for et panel som inkluderer akademia, investorer og industripartnere.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Alle studenter har signert NDA og under et regime med hemmelighold av ditt prosjekt.
  • Gründer/prosjekteier eier alle rettigheter og resultater, uansett utfall av mulighetsstudien.
  • Det må være en reell mulighet for studentteamet til både å bli med og ha innflytelse i en potensiell oppstart basert på forretningsidéen eller prosjektet ditt.

Funksjonsstudie:

A: Før 26. oktober: Send ​​din forretningsidé eller prosjektutfordring per e-post: [email protected]

B: 27. oktober: Studentskjermen presenterte ideer / problemer før de bestemmer hvilken ide de vil gjennomføre en mulighetsprøve på.

C: 02 -06. november: En ukes lang mulighetsstudie.

Det er ønskelig at den eksterne aktøren som introduserte ideen / problemet for studentene, kan samarbeide/kommunisere noe sammen med studentene i løpet av den ukes mulighetsstudien.

Se mer informasjon på deres webside, entreprenorskolen.no