INDUSTRINAVET I TRØNDELAG – motor for ny vekst i trøndersk industri og næringsliv

Industrinavet i Trøndelag består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt andre støttespillere. Proneo, Verdal Næringsforum og SINTEF er sentrale aktører for å operasjonalisere satsingen.

Industrinavet i Trøndelag gjennomfører flere aktiviteter gjennom året.

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektfinansiering
 • Fagdager
 • Etter- og videreutdanning
 • Kurs
 • Studieturer
 • Workshop

I tillegg er vi stolt arrangør av det årlige arrangementet, Industriens Dag, som består av Møteplassen: for skole og næringsliv, Næringslivslunsj, Industritapas og Fagkonferanse.

Visjon: 30 MRD i 2030

 • Industrien og kompetansemiljøene i Trøndelag er best i Norge på å rekruttere og utdanne framtidsrettet arbeidskraft for regionens næringsliv.
 • Industrien og kompetansemiljøene i Trøndelag er internasjonalt ledende leverandører innen havbruks- og energimarkedet.

Målsettinger:

 • Vi vil tilføre kompetanse og tilrettelegge for innovasjon
 • Vi vil i samspill, gjennom kompetanseformidling og deling, øke veksten i trøndersk næringsliv
 • En klynge som skaper positive spiraler for bedrifter med mennesker som tar grep om framtida
Fra «Møteplassen» på Verdal Vgs – ett av arrangementene under Industriens Dag
Fra et to-dagers kurs i vedlikeholdsledelse 2017 på VIP-senteret Verdal i samarbeid med MainTech

Styringsgruppe:

 • Vegard Saur, Prosjektleder Proneo
 • Lars Petter Sjøvold,  Daglig leder Byggmesteran AS
 • Stian Hauger,  Aker Solutions AS
 • Ingunn F. Eggen,  Bedriftsrådgiver Sparebank1 SMN
 • Harald M. Steen,  Rektor Verdal videregående skole
 • Per Anders Folladal,  Daglig leder Proneo AS
 • Dirk Nolte, Senior forretningsutvikler SINTEF
 • Ingrid Dahl Furunes, Daglig leder Verdal Næringsforum
 • Ole Joar Flaat, Daglig leder Skogmo Industripark
 • Frode Kvittem, Kommunesjef oppvekst Verdal kommune

Observatører:

 • Siv Merethe Belbo, Rådgiver Trøndelag fylkeskommune
 • Stein Roger Sundland, Styreleder Verdal Næringsforum
 • Roger Hatling, Innovasjon Norge
 • Tore Svartås, Prosjektleder Proneo