INDUSTRINAVET I TRØNDELAG – motor for ny vekst i trøndersk industri og næringsliv

Industrinavet i Trøndelag består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt andre støttespillere. Proneo, Innherred Næringsforening og SINTEF utgjør det operative teamet.

Industrinavet i Trøndelag gjennomfører flere aktiviteter gjennom året.

 • Prosjektutvikling
 • Prosjektfinansiering
 • Fagdager
 • Etter- og videreutdanning
 • Kurs
 • Studieturer
 • Workshop

I tillegg er vi stolt arrangør av det årlige arrangementet, Industriens Dag, som består av Møteplassen: for skole og næringsliv, Næringslivslunsj, Industritapas og Fagkonferanse.

Visjon: 30 MRD i 2030

 • Industrien og kompetansemiljøene i Trøndelag er best i Norge på å rekruttere og utdanne framtidsrettet arbeidskraft for regionens næringsliv.
 • Industrien og kompetansemiljøene i Trøndelag er internasjonalt ledende leverandører innen havbruks- og energimarkedet.

Målsettinger:

 • Vi vil tilføre kompetanse og tilrettelegge for innovasjon
 • Vi vil i samspill, gjennom kompetanseformidling og deling, øke veksten i trøndersk næringsliv
 • En klynge som skaper positive spiraler for bedrifter med mennesker som tar grep om framtida
Fra «Møteplassen» på Verdal Vgs – ett av arrangementene under Industriens Dag
Fra et to-dagers kurs i vedlikeholdsledelse 2017 på VIP-senteret Verdal i samarbeid med MainTech

Styringsgruppe:

 • Ingunn F. Eggen, Sparebank1 SMN
 • Sten Solum, Verdal kommune
 • Stian Hauger, Aker Solutions AS
 • Håkon Okkenhaug, Levanger kommune
 • Dirk Nolte, SINTEF
 • Ingrid Dahl Furunes, Innherred Næringsforening
 • Ole Joar Flaat, Skogmo Industripark

Observatører:

 • Ola Dahlen, Trøndelag fylkeskommune
 • Kari Hynne Skjærpe, Innherred Næringsforening
 • Roger Hatling, Innovasjon Norge

SAMARBEIDSPARTNERE

En del av teamet

 • Samarbeidspartner Proneo Logo
 • Samarbeidspartner Sparebank 1 SMN Logo
 • Samarbeidspartner Sintef Logo
 • Samarbeidspartner Verdal Videregående skole Logo
 • Samarbeidspartner Trøndelag Fylkeskommune Logo
 • Samarbeidspartner Verdal Kommune Logo