industri-4-0

Digital kompetanseheving i små bedrifter

Trøndelag er en region som er kjent for sin produksjon av råvarer, lokalmat og produkter i sirkulære verdikjeder. Det som for mange startet som en idé og en kjøkkenbenkløsning har utviklet seg til å bli småskala produksjon med salg via både fysiske og digitale kanaler.

Industri 4.0 Trøndelag er regionalt initiativ hvor Trøndelag fylkeskommune sammen med regionens næringshager og inkubatorer tilbyr bransjerettede kompetanseforløp innen digitalisering for bedrifter med inntil 20 ansatte.

Proneo har utviklet et kompetanseforløp spesielt rettet mot bedrifter innen matlandbruk- sirkulærøkonomi hvor deltakere skal sitte igjen med økt kunnskap innen:

  • effektiv forretningsdrift gjennom bruk av eksisterende (digitale) verktøy og løsninger
  • salg og markedsføring via Internett og sosiale media
  • vurdering av digital modenhet, strategi og digitalt veikart

Se mer informasjon om programmet og påmelding HER