Utsetter Fagkonferansen og Industritapas. Møteplassen Digi gjennomføres som planlagt.

Pressemelding 4. november 2020, Verdal:
Utsetter Fagkonferansen og Industritapas. Møteplassen Digi gjennomføres som planlagt.


De planlagte arrangementene, Industritapas og Fagkonferansen, på Verdal 10. og 11. november blir utsatt
. Koronasmitten øker i samfunnet, og alle har et ansvar for å bidra til å redusere den mest mulig. Arrangørene av Industriens Dag har derfor besluttet at deres bidrag er å utsette arrangementene Industritapas og Fagkonferansen (Industriens Dag) inntil videre. Det er ikke satt en ny dato for arrangementene. Det viktigste nå er å få ned smittespredningen.

Arrangørene må avklare med innlederne angående ny dato for gjennomføring. Avlysing er ikke noe som er ønskelig.

– Vi hadde planlagt et spennende program, med både lokale og tilreisende innledere, og har jobbet mye mot arrangementene. Det er leit å måtte utsette, men vi ser oss nødt til det med tanke på den siste smitteutviklinga, sier Tore Svartås, prosjektleder for Industrinavet i Trøndelag. – Å gjennomføre noe som potensielt kan bidra til smitteøkning er en risiko vi rett og slett ikke kan ta, så slik ble det denne gangen.

Møteplassen Digi gjennomføres som planlagt

Det gledelige er at arrangørene fortsatt skal arrangere den tredje aktiviteten i forbindelse med Industriens Dag – møteplassen mellom næringsliv og skole. I år er det lagt til rette for en helt ny versjon, kalt Møteplassen Digi. Elevene får se filmer fra ulike bedrifter og bransjer som formidles via industrinavet.no. Deretter kan de be om individuelle samtaler med de ulike aktørene i næringslivet via nettet. En heldigitial og smittesikker formidling av viktig kunnskap til den målgruppen som skal bli framtidens medarbeidere.

Kontakt

Tore Svartås, prosjektleder Industrinavet i Trøndelag
Tlf.nr. 905 72 240

Lars Petter Sjøvold, styreleder i Industrinavet i Trøndelag
Tlf.nr. 928 04 907

 

Industrinavet i Trøndelag Logo

 

Industriens Dag 2020 - Logo Sort