Norske skog
Odd-Geir Lademo, daglig leder Ocean GeoLoop AS og Håvard Busklein, prosjekt og utviklingssjef, Norske Skokg Skogn AS.

Ocean GeoLoop – et ektefødt barn av Industrinavet

Industrinavet i Trøndelag er fundert på tett samarbeid mellom forskningsmiljøene i Trondheim og industrien i Trøndelag. Prosjektet Ocean GeoLoop er et godt eksempel på fungerende samarbeid mellom kompetente utviklingsmiljøer, FoU – institusjoner og sterke finansielle aktører.

Ocean GeoLoop kunngjorde i dag at selskapet har hentet 100 millioner kroner, i hovedsak fra norske investorer, for å industrialisere teknologien og konseptet, og har samtidig inngått intensjonsavtaler med blant annet Norske Skog Skogn og Franzefoss Minerals om industrielle pilotprosjekter. Pilotprosjektene vil også involvere SINTEF Industri og SINTEF Ocean, blant annet for å etablere sanntids overvåkning av lokalt havmiljø og optimalisering av biomasseproduksjon.

– Hans Gude Gudesen sin sirkulærøkonomiske tilnærming til å løse store globale utfordringer er kjempespennende. Trøndelag som arena for industriutvikling er kjempesterk. Trøndersk industri og kompetansemiljø har tung relevant erfaring å by på og derfor er vi glade for at flere bedrifter, FoU-aktører og enkeltpersoner fra hele Trøndelag nå er koblet til Ocean GeoLoops satsing. Det har vært spennende å bidra til å etablere organisasjon, industrisamarbeid og konkretisere prosjektaktivitetene som selskapet nå skal gjennomføre. At selskapet legger sitt hovedkontor til VIPsenteret og Verdal Industripark er flott. Vi ser fram til et fortsatt tett samarbeid med Hans Gude Gudesen og Ocean GeoLoop.