Foto: Leif Arne Holme
Foto: Leif Arne Holme

Sammen tar vi trøndersk industri til nye høyder

På tross av at koronaen har holdt næringslivet i et jerngrep store deler av året, har Industrinavet i Trøndelag utløst investeringer for over 335 millioner kroner i nye innovasjons- og kompetanseprosjekter de siste fire årene.

Det ligger an til rekordhøy verdiskaping også i 2020. Men skal veksten fortsette, må vi ha hele regionen med oss på laget. Samfunnets behov for innovasjon og kunnskap øker kontinuerlig. Industriutvikling og innovasjon er sentralt for grønn omstilling og utvikling av vår region. Industrinavet i Trøndelag er en klynge med et bankende hjerte for samarbeid. Vi er en del av en fantastisk innovasjonsregion. Gjennom samspill, kompetanseformidling og deling, ønsker vi å øke veksten i trøndersk næringsliv. Skal vi utvikle dette videre, trenger vi flere til å dra i samme retning, både i næringslivet og i forsknings- og utdanningsinstitusjonene. Samarbeid er løsningen, og vi har plass til flere.

Industrinavet i Trøndelag, med base i Norges tredje største industripark, er den kraftigste driveren for industriutvikling i Trøndelag. Næringslivstoppen Walter Qvam har beskrevet industriklyngen med utspring i Verdal som et ledende innovasjonsdistrikt i Norge etter internasjonal målestokk. Klyngesamarbeidet har jevnt og trutt etablert forpliktende samarbeid mellom bedrifter, forskning og offentlige virkemidler. Det satses hardt særlig på grønne vekstområder som energi, havbruk, matproduksjon og sirkulær økonomi. Satsingen fører bedriftene inn i en positiv utviklingsspiral.

Da Industrinavet i Trøndelag ble opprettet for drøyt fire år siden, var det starten på det største industrielle utviklingsprosjektet i Trøndelag siden omstillingen av Verdal Industripark på begynnelsen av 2000-tallet. Vi satte oss som mål å tredoble den årlige omsetningen i klyngebedriftene innen 2030. En av måtene å nå målet på, er å investere i innovasjons- og kompetanseprosjekter. Så langt har vi bidratt til å utløse investeringer for over 335 millioner i slike prosjekter. Det vil garantert merkes på bunnlinja til bedriftene i årene framover.

Ideen bak Industrinavet i Trøndelag er enkel: Vi skal utløse industriell innovasjon gjennom å tilføre kompetanse og stimulere til samarbeid i konkrete prosjekter. Selv om det har vært et krevende år, er vi stolte over å ha gjennomført mange og viktige kompetanseløft også i 2020. For eksempel har vi arrangert arbeidslederskolen, som har hevet kvaliteten på mellomledere i industrien. Vi har hatt fullbookede spesialkurs innen digital kommunikasjon og digital transformasjon. Det er gjennomført godt besøkte fagdager innen omstilling og rekruttering. Den overveldende oppslutningen forteller oss at mange bedrifter er på hugget. Kompetanseheving og erfaringsutveksling er blitt prioriterte satsinger hos mange bedrifter, fordi det gjør dem mer konkurransedyktige.

Hovedvekten av de investerte midlene i klyngesamarbeidet går til forsknings- og utviklingsprosjekter. Flere av prosjektene ville ikke vært mulig å realisere uten forpliktende samarbeid fra partnerskapet i Industrinavet, som består av Proneo, Verdal Næringsforum, SINTEF, Skogmo Industripark, Sparebank1 SMN, Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Verdal kommune og Verdal videregående skole.

Det finnes mange gode eksempler på hvordan kompetanse og samarbeid er blitt omsatt til industriell praksis. Blant annet har bedrifter som Ocean GeoLoop, Aker Solutions, Byggmesteran og Overhalla Bygg gjennomført store og viktige utviklingsprosjekter ved hjelp av kompetansen og nettverket til Industrinavet i Trøndelag.

Nå gleder vi oss til å bygge videre på fundamentet vi har skapt de fire siste årene. På nyåret gyver vi løs på et ambisiøst nytt prosjekt for grønn omstilling. I mars etablerer vi en ny trøndersk innovasjonskonferanse. Vi har planlagt flere fagdager enn noen gang før. Og sist men ikke minst: I høst arrangerer vi Industriens Dag for 8. gang. Konferansen har gradvis vokst seg stor og er nå en møteplass i nasjonal skala. Vi håper flere bedrifter fra hele regionen tar del i disse arrangementene. Sammen tar vi trøndersk industriutvikling til nye høyder.