Årets programkomité: Nederst fra venstre: Lars Petter Sjøvold daglig leder Byggmestran og styringsgruppeleder i Industrinavet i Trøndelag, Per Anders Folladal daglig leder Proneo, Håkon Okkenhaug, næringssjef Levanger kommune. Øverst fra venstre: Ingunn Figenschou Eggen, senior bedriftsrådgiver Sparebank1 SMN, Tove Strand Trana, kommunikasjonssjef Aker Solutions og Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Verdal Næringsforum. (Morten Hynne, daglig leder i Grande Entreprenør var ikke til stede da bildet ble tatt.)
Årets programkomité: Nederst fra venstre: Lars Petter Sjøvold daglig leder Byggmestran og styringsgruppeleder i Industrinavet i Trøndelag, Per Anders Folladal daglig leder Proneo, Håkon Okkenhaug, næringssjef Levanger kommune. Øverst fra venstre: Ingunn Figenschou Eggen, senior bedriftsrådgiver Sparebank1 SMN, Tove Strand Trana, kommunikasjonssjef Aker Solutions og Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Verdal Næringsforum. (Morten Hynne, daglig leder i Grande Entreprenør var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Faste ansatte – framtidas investering

Pandemien ga oss alle en tankevekker. Framtida blir aldri slik vi tror den skal bli. Industrien trenger en forutsigbar og stabil arbeidskraft – det får vi med faste ansatte fagarbeidere.

Årets utgave av Industriens Dag skal handle om kompetanse og rekruttering. I november samler vi dyktige, kompetente fagfolk til å snakke om framtidas utfordringer.

Stein Lier-Hansen, daglig leder i Norsk Industri, og Grete Ingeborg Nykkelmo, daglig leder i Ungt Entreprenørskap, er to av våre «headliners» til Industriens Dag 17. og 18.november i Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK).

FAKTA:

  • Industriens Dag er et årlig to dagers arrangement i Verdal og gjennomføres av Industrinavet i Trøndelag.
  • Dagene inneholder Næringslivslunsj, Industritapas, Møteplassen for skole og næringsliv, Fagkonferanse, aktuelle tema og nettverksbygging. 
  • Arrangeres for 8.gang – ble kansellert i 2020 på grunn av pandemien.
  • Link: Industriens Dag | Facebook

Langsiktig arbeid

Morten Hynne, daglig leder hos Grande Entreprenør i Verdal, har gjennom to år kjent på hvordan pandemien påvirker samfunnet vårt. Alle har vært nødt til å håndtere nye problem, både privat og på jobb.

Han mener næringslivet i arbeidsintensive bransjer nå har lært hvor viktig det er å ha tilgang på god, stabil arbeidskraft. Utenlandske håndverkere, som har utført nøkkeljobber, har ikke kunnet reise til og fra Norge.

– Næringslivet på Innherred har i stor grad vært forskånet fra de alvorligste konsekvensene av dette. Årsaken er at mange bedrifter i vår region har vært flinke til å satse på lærlingordningen, og at det er lagt ned store ressurser i utdanning av egne fagarbeidere. Situasjonen i de større byene er en helt annen, sier han.

Morten Hynne, daglig leder hos Grande Entreprenør i Verdal

– De siste årene har det vært mye snakk om å styrke yrkesfagene. Mange har framsnakket yrkesfaglig utdanning. Likevel har mange bedrifter fortsatt å leie inn arbeidskraft fra land med lavere kostnadsnivå. Begrunnelsen har gjerne vært at det er vanskelig å skaffe norske fagarbeidere, sier Hynne.  

Morten Hynne er klar på at kompetansebygging gjennom å ansette og utvikle egne fagarbeidere er langsiktig arbeid. Det tar tid, og kostnadene er betydelige.

– Bedrifter med faste ansatte fagarbeidere påtar seg høyere personalkostnader og kostnader knyttet til utdanning. I perioder må disse bedriftene også velge mindre lønnsomme prosjekter for å holde sine ansatte i arbeid for å beholde kompetansen, sier Hynne.

– Noen bedrifter velger likevel å ta disse kostnadene og denne risikoen. Det gjør de fordi de satser på å få noe igjen for det på lengre sikt, gjennom at velfungerende arbeidslag med fagarbeidere jobber mer effektivt og gir bedre kvalitet enn konkurrerende bedrifter med flyktig innleid arbeidskraft.

Pandemien er snart over. Om ikke lenge er vi tilbake i hverdagen igjen, men kanskje en litt annen hverdag enn før. Grande Entreprenørs daglige leder mener det er viktig at vi ikke glemmer de utfordringene næringslivet fikk da arbeidsinnvandringen stoppet opp. Det kan komme nye pandemier. – Våre utenlandske leiearbeidere kan også finne nye og mer lønnsomme arbeidsmarkeder, sier Hynne.

– Sammen må næringsliv og politikere finne økonomiske insentiver som bidrar til at flere bedrifter satser på rekruttering og utvikling av egne ansatte. Da vil vi være bedre rustet neste gang det unormale blir normalt, mener Hynne.

Målet for konferansen, Industriens Dag, er inspirasjon og kunnskap, samt å befeste posisjonen som en industriklynge som skaper positive spiraler for bedrifter med mennesker som tar grep om framtiden! 

Industriens Dag er åpen for alle interesserte. Påmelding skjer her:

INDUSTRIENS DAG 2021 – Industrinavet i Trøndelag