Ingrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum og Tyson Weaver, Proneo AS
Ingrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum og Tyson Weaver, Proneo AS

– Dette understreker vår posisjon som industriens høyborg i Midt-Norge

For andre år på rad arrangerer Industrinavet i Trøndelag konferansen Innokraft i Verdal, med målsetning om å bli regionens viktigste samlingspunkt for innovasjon og næringskraft.

– Nå tar konferansen form og vi gleder oss til å samle industrien og næringslivet i regionen, uten de restriksjoner og begrensninger som vi har måttet arrangere etter de siste årene, jubler nytilsatt prosjektleder, Tyson Weaver ved Proneo.

Med sin beliggenhet midt i Norges tredje største industripark, Verdal, har Industrinavet i Trøndelag opplagt en tung og viktig posisjon i Midt-Norge.

Viktig bastion

– Det er ingen tvil om at Innherred står på kartet over ikke bare regionens, men et av landets viktigste bastioner for industri. Med Innokraft 2022 skal vi samle aktører fra hele Innherred og det utrolige mangfoldet av bransjer og bedrifter som finnes her, samstemmer daglig leder for Verdal Næringsforum, Ingrid Dahl Furunes.

Årets konferansetittel er «Styrets Kraft», og de to medarrangørene viser til at dette er et uhyre viktig tema som er gjort ytterligere relevant gjennom en rekke kritiske mediesaker den siste tiden.

Styret som mot- eller medspiller

– Vi ønsker å se på hvordan styrets kraft kan dyrkes til det beste for enhver bedrift. Betydningen av et godt styre understrekes bare av de sakene vi har sett i media av mer og mindre skandaløs art. Det er ingen tvil om at når det kan settes kritiske spørsmålstegn ved styret, er det ødeleggende for bedriften som helhet. Og omvendt, understreker Furunes.

Den første gangen Innokraft ble arrangert, trakk det i underkant av hundre mennesker til Stiklestad. Målet er å trekke enda flere i konferansens andre leveår. Denne gangen arrangeres konferansen på VIP-senteret, midt i industriparken.

– Styret kan være drivkraften bak innovasjon og fremdrift i en organisasjon, men det kan også i verste fall være en hemsko og en baug du må overkomme på veien mot suksess. Vi ønsker å løfte frem de momentene som legger til rette for det første scenariet – der styret gir fart og kraft, sier Weaver.

Amerikaneren kom til Norge i 2010 og flyttet til Skogn i 2016. Han tiltrådte stillingen som prosjektleder i Proneo i mai, etter tidligere å ha jobbet ved T:Lab på InnoCamp og ved NTNU. Prosjektleder Weaver ser på konferansen som en perfekt start.

– Fantastisk skaperkraft

– Det er så mye spennende som skjer i industrien og næringslivet her på Innherred, det er en fantastisk skaperkraft i hele regionen. I tillegg foregår det utrolig mange kule samarbeid, som Industrinavet i Trøndelag er et enormt godt eksempel på. Å få starte den nye jobben med denne konferansen, hvor all denne fremoverlente kapasiteten er samla på en plass, er bare fantastisk, sier han.

Info og påmelding finner du her.