Ola Nessemo Sandnes (19) og Mathias Resve (19) har jobbet i Securo siden de var i femtenårsalderen, og var også innom Møteplassen da de gikk i tiende klasse. De har ikke foreløpig lagt noen endelig plan for voksenlivet, men trives godt i Securo. 
– Det har vært fint å jobbe her utenfor skoletid. Vi trives veldig godt, så får vi se hva det blir til framover, sier de to guttene. Her er de sammen med daglig leder Frode Resve. Foto: Odd Arnfinn Pedersen
Ola Nessemo Sandnes (19) og Mathias Resve (19) har jobbet i Securo siden de var i femtenårsalderen, og var også innom Møteplassen da de gikk i tiende klasse. De har ikke foreløpig lagt noen endelig plan for voksenlivet, men trives godt i Securo. – Det har vært fint å jobbe her utenfor skoletid. Vi trives veldig godt, så får vi se hva det blir til framover, sier de to guttene. Her er de sammen med daglig leder Frode Resve. Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Bygger lokalt – satser internasjonalt

De satser både nasjonalt og internasjonalt og har troen på doblet omsetning innen kort tid. Da trengs en solid plattform for vekst og rekruttering. Grunnlaget legger de alltid lokalt. Og de er alltid til stede på Møteplassen.

Helt siden oppstarten av Industriens Dag, har selskapet Securo vært til stede på Møteplassen – rekruteringsarenaen under Industriens Uke. Der møtes ungdommer og næringslivsrepresentanter til samtaler om framtidas arbeidsmuligheter innen industri og næringsliv i Trøndelag. Frode Resve, daglig leder i Securo, sier at det er flere årsaker til at de har valgt har å være til stede hvert eneste år.
– For oss er det viktig å være synlig lokalt og viktig å være i dialog med ungdommene som vokser opp her. Det er i Verdal vi har produksjonslinja vår og her vi rekrutterer folk. Da er det verdifullt å bygge gode relasjoner både med lokalt næringsliv og ungdom som senere skal ut i jobb, sier Resve.

Frode Resve trives på Møteplassen, og ser fram til å møte årets tiendeklassinger.
– De har kanskje ikke har tatt alle valg for framtida ennå, men som regel er de nysgjerrig og spent på hvilke muligheter som finnes. Da er det en del av vårt samfunnsansvar å være der for ungdommen og vise dem hvilke muligheter som finnes, sier Resve. Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Svaret kom lokalt

Han forteller at da selskapet var i oppstartfasen og skulle bygge sine produksjonsmodeller, var det alfa omega å være en del av et industri- og næringsmiljø på Innherred.
– Svarene til hvordan bygge brannsikringsmodellene våre, kom lokalt fra industrimiljøet vi er en del av. Under en lunsj på industriområdet i Verdal ble det foreslått at vi skulle ta kontakt med noen fra industrimiljøet i Leksvik som kanskje hadde kompetansen vi trengte, og som allerede var en del av samarbeidsmiljøet i Verdal. Det viste seg å bli en fulltreffer for oss. Siden har vi samarbeidet mye med kompetansemiljøet i Leksvik som hjalp oss i gang, sier Resve.

Langsiktig tenking og ung arbeidskraft

Securo ble grunnlagt i 2006, og har utviklet et eget system for brannsikting kalt Firebreather®. Det er rett og slett brannsikre lufteventiler som effektivt hindrer branner fra å spre seg. For noen år siden ble Securo en del av SVT – group, et stort internasjonalt konsern som er størst på brannsikring i Europa og omsetter for 2,5 milliarder årlig.

Securo alene omsetter for 35 millioner og har 15 personer i fast jobb i sine lokaler i Verdal.
– I tillegg har vi til enhver tid mellom to og sju ungdommer i arbeid for oss som jobber her en til to kvelder i uka, noen helger og i skoleferiene. Vi har hatt en bevisst strategi på å ansette ungdommer allerede fra konfirmasjonsalder og oppover, og mange av dem blir i bedriften helt til de starter egne studier eller drar i militæret, forteller Resve. Etter at de er ferdig med studiene, har det også hendt at de samme ungdommene har vært aktuell for en fast jobb i selskapet:
– Det er jo ikke så mange som vet hva de skal bli når de er i midten av tenårene, men det er viktig at de vet at vi finnes, og viktig at de kjenner til hvilke muligheter de har. Det har hendt at vi har fått tilbake aktuelle kandidater til fast jobb etter endte studier som jobbet for oss da de gikk på videregående. Det viser at det er viktig å tenke langsiktig!

DETTE ER MØTEPLASSEN:

  • Et årlig arrangement under Industriens Uke som samler over 1600 tiendeklassinger i møte med regionens industri og næringsliv.
  • Arrangeres i år den 15. november fra 0900-1500 på Verdal videregående skole
  • Elevene får møte bedriftsledere og ansatte på stand i Verdalshallen.
  • Representanter fra industri og næringsliv svarer på alle spørsmål som ungdommene måtte ha knyttet til framtidas arbeidsliv på Innherred.
  • Omkring 50 bedrifter pleier å være til stede.
  • Dette er niende året Møteplassen arrangeres. Den er godt etablert som en viktig arena for rekruttering, relasjonsbygging og kunnskapsoverføring mellom ungdom og industri.