Ingrid og Tyson

Fra Industriens Dag til Industriens Uke: 4 kommuner – 4 dager!

Først var det et dagsarrangement. Så ble én dag til to. I år er Industriens Dag blitt til Industriens Uke, hvor fire kommuner på Innherred skaper Trøndelags viktigste konferanse for industri og næringsliv.

På ei tid der det er viktigere enn noen gang å finne nye løsninger på store utfordringer, har næringslivet på Innherred bestemt seg for å samarbeide enda tettere. De ønsker å befeste sin posisjon som industribastion i Midt-Norge, og det gjør de blant annet gjennom en felles satsing på Industriens Uke. Den står på trappene nå i november, og skal foregå over fire dager fra 14. til 17. november. Konferansen skal først og fremst være et møtested for industri og næringsliv i Trøndelag, men også politikere, institusjonsledere fra det offentlige og andre interesserte ønskes velkommen.

– Industriens Uke skal være et sted der vi visker ut kommunegrensene og møtes på tvers av geografi og næringskjeder. Det finnes ingen tilsvarende stor industrikonferanse i Trøndelag fra før, og vi ønsker å være et selvsagt valgt for næringslivet i regionen, sier leder av Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes.

Aktiviteter i fire kommuner

Det er fire kommuner som samarbeider om konferansen i år – Verdal, Levanger, Inderøy og Steinkjer, og i løpet av uka vil det bli aktiviteter i alle de fire kommunene. Det vil bli blant annet bli bedriftsbesøk og foredrag på Steinkjer, felles industritapas i Inderøy, møteplass mellom ungdom og næringsliv, fagkonferanse i Verdal og bedriftsbesøk og foredrag i Levanger. Under hele konferansen vil det være et mangfoldig program med interesse for alt fra små til større bedrifter fra alle slags bransjer og fagmiljø. Tyson Weaver er prosjektleder for Industrinavet i Trøndelag, og han mener Industriens Uke er en glimrende mulighet til å knytte sammen flere aktører som ikke jobber i samme næringskjede fra før.
– Jeg tror de fleste bedrifter har mye å vinne på å se muligheter på tvers, gå litt utenfor sin egen kjernevirksomhet og tenke sirkulær økonomi. Det kan handle om å oppdage alternative salgskanaler og leverandørkjeder, og det kan også handle om å møte nye folk med andre løsninger og kontakter enn du selv sitter på. Det er mye å lære av andre som har lyktes godt, sier Weaver.

Krisens kraft – styrken til å endre

Det er ikke tilfeldig at tittelen til årets konferanse er knyttet til krisetider og det å kunne finne en god vei ut av dem. Tema som renteøkning, pandemi, kraftkrise, klimakrise og krig i Europa påvirker industrien både lokalt og internasjonalt, og stiller store krav til omstilling og endringsvilje.

– Dette vil ikke være en konferanse hvor vi drar hverandre ned, men heller være en arena hvor vi får høre om hvordan løfte blikket og se nye løsninger når krisen rammer, sier

Weaver. Han tror at det å møtes i uformelle settinger kan ha en stor verdi i krevende tider:
– Det å sette seg ned sammen med andre mennesker, forsøke senke skuldrene og finne et godt rom for løsninger – det er vesentlig for videre utvikling. All erfaring tilsier at det er mulig å skape noe godt ut av kriser. Da gjelder det å møtes og finne de beste løsningene!

Dette er Industriens Uke:

  • Fagkonferanse for industri og næringsliv i Trøndelag
  • Inneholder blant annet en den årlige Møteplassen, hvor i underkant av 2000 ungdommer og næringslivsfolk møtes til samtaler om framtidas arbeidsmarked.
  • Arrangementet er utviklet av et partnerskap bestående av Innherred Næringsforening, Proneo, Sparebank 1 SMN, Sintef, Verdal videregående skole, Levanger kommune, Verdal kommune, Inderøy kommune, Steinkjer kommune, Inderøy Utvikling, Steinkjer næringsforum, Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune, Mediehuset Innherred og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.