visualisering
Prosjektleder Håvard Sørli anbefaler de som er nysgjerrige på kreativ teknolog og visualisering om å møte opp i Vaskeriet Arena i Levanger torsdag 17.november. Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Fremtiden ligger i visualisering og 3D

Næringshagen Tindved Kulturhage har satset mye på digital visualisering de siste årene. Torsdag 17.november kan du komme til Vaskeriet Arena på Røstad og se teknologien demonstrert.

– Alt kan gjenskapes digitalt. Det er bare fantasien som setter begrensinger på dette området, sier Håvard Sørli, prosjektleder for Filmfabrikken og leder for bedriftsnettverket innen visualisering.

Sørli begynte i Tindved Kulturhage i 2011. I tillegg jobber han litt med undervisning på Nord Universitet. Han har med andre ord solid kompetanse og lang erfaring innenfor feltet digital visualisering.

– Jeg har alltid hatt en fascinasjon for teknologi og vært opptatt av hvordan den kan anvendes i ulike sammenhenger. I 2017 var jeg med på oppstarten av et prosjekt som går på hvordan man kan bruke denne teknologien i ulike bransjer – blant annet innenfor industri. Aker Solutions er eksempel på en bedrift som har vært med i prosjektet. De har nå bygd opp en egen visualiseringsavdeling internt, forteller Sørli.

Nyttig verktøy

Digital visualisering er en gruppering av ulike måter å vise innhold på. Dette kan være en animasjon, et detaljert bilde eller en film.

– I prosjektet har vi brukt mest tid på virtuelle visninger med typiske VR-briller, eller ved hjelp av telefon. 360 graders video er også en måte å vise digitalt innhold på, men dette må ikke forveksles med VR. VR står for virtual reality, eller virtuell virkelighet. En illusjon, poengterer Sørli.

Han går videre til å forklare en annet aspekt av digital, visualisering; 3D-modellering. Her lages innhold og objekter som skal inn i den digitale visningen, det være seg en stol, et bord, et vindu eller et helt bygg. Eller et landskap.

– Hvilke bedrifter kan ha nytte av dette?

– Vi jobber med et bredt spekter av bedrifter som kan benytte seg av denne kreative teknologien. Både klassiske industribedrifter, opplevelsesnæringen/reiseliv, museum, helsesektoren, opplæring og bilbransjen. Underholdningskonsepter som spill-, film- og TV-produksjon kan også være aktuelle brukere.

visualisering

Bilde av en prototype av et smoltanlegg for Overhalla Betongbygg, laget av Håvard Sørli og hans team i Næringshagen Tindved Kulturhage.

Aker er aktiv bruker

– Den største fordelen med VR er at man øker forståelsen av et objekt eller operasjon ved å animere det i 3D. Bruk av VR gjør at man i tillegg får et forhold til størrelsen.

Det forklarer Henning Hamland, head of method engineering ved Aker Solutions. Sammen med kollega Isak Bråten kommer han på næringstreff i Levanger torsdag under Industriens Uke, for å dele av hjørnesteinsbedriftens erfaringer. Aker Solutions bruker VR både til interne prosesser og til markedsføring.

– Vi har positive erfaringer med å bruke både VR og animasjoner til planlegging, forberedelse og familiarisering av byggemetoder og store operasjoner. I tillegg ser vi at bruken har en positiv effekt på salg- og tilbudsarbeid, sier Hamland.

Dette må prøves

Næringstreffer med søkelys på visualiseringsteknologi vil foregå i Vaskeriet Arena i Ravns gate 6B på Levanger. Der blir det flere interessante foredrag fra scenen.

– I tillegg blir det flere stands der publikum får muligheten til å prøve prototyper i VR, utviklet med oppdragivere fra industribedrifter. Som vi bruker å si; dette må prøves før man forstår hvilke muligheter dette kan gi for din bedrifts tjenester og produkter, sier Sørli.

Tindved Kulturhage AS har drevet et bedriftsnettverk innen digital visualisering for industribedrifter siden 2017. Sammen med deltagerne har de bygget opp et godt erfaringsgrunnlag for å gå videre med denne satsingen i Trøndelag. Sørli mener satsingen vil være av vesentlig interesse og relevans for næringslivet og industrien i regionen.

– I første omgang skal vi nå etablere en innovasjonslab for kreativ teknologi der mye av dette blir videreført. Jeg vil si noe om dette i mitt foredrag 17.november. Så for de som er nysgjerrige på dette, blir oppfordringen: Møt opp i Vaskeriet!