Jon Arne Kjesbu er fabrikksjef ved hovedbasen i Steinkjer. Her ved bedriftens hjerte, høvelen. Foto: Odd Arnfinn Pedersen
Jon Arne Kjesbu er fabrikksjef ved hovedbasen i Steinkjer. Her ved bedriftens hjerte, høvelen. Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Fra stokk til stender

InnTre Kjeldstad AS på Steinkjer er best i klassen når det gjelder videreforedling av trestokker. Fabrikksjef Jon Arne Kjesbu tar oss med inn i høvleriet, bedriftens hjerte, på første dag under Industriens Uke.

InnTre Kjeldstad er den tredje største sagbrukskonstellasjonen i Norge etter Moelven og Bergene Holm. Det siste året har bedriften investert 25 millioner kroner for å bli best i klassen på videreforedling.

– Det avgjørende er å ha riktig inngang eller råstoff. I tillegg er det viktig å ha flinke folk og den beste teknologien, sier Jon Arne Kjesbu mens han viser frem en av de to produksjonslinjene ved anlegget i Steinkjer.

Du er invitert

Under Industriens Uke blir deltakerne invitert inn hit for et lærerikt og spennende møte med den tradisjonsrike, men samtidig fremoverlente bedriften.

InnTre AS ble etablert i 1999 som en videreføring av Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri (opprettet i 1917), Trones Bruk (1913) i Verdal, samt Innbryns Sagbruk og Høvleri AS (1937) fra Snåsa.  Kjeldstad Trelast AS ble etablert i 1918.

Produksjonen foregår i dag på fem lokasjoner: Steinkjer, Verdal, Levanger, Selbu og Støren. InnTre Kjeldstad har for tiden omkring 230 ansatte i trelastdivisjonen.

Råvarene eller tømmeret som InnTre bruker i produksjonen kommer stort sett fra Innherredsregionen.

Effektivisering er «alfa og omega»

– Vi prøver å få til korteste veg fra skog til produksjon. Det vil si at tømmeret vi bruker i Selbu og på Støren kommer fra sørdelen i fylket, mens råvarene til produksjonen i Steinkjer, Verdal og Levanger kommer fra det som tidligere het Nord-Trøndelag. Ellers prøver vi hele tiden å modernisere. Det er viktig. Den siste delen av prosessen foregår i høvleriet, og der har vi gjort store og tunge investeringer de seneste årene. Bunting av lekter var det siste som ble automatisert, forteller Kjesbu som har vært fabrikksjef ved InnTre siden 2008.

Bunting av lekter er nylig automatisert. Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Kjesbu poengterer videre at effektivisering er viktig. Og at de «treffer» på den mest moderne teknologien, og at den varer. De må hele tida være oppdatert.

– To tom firetom (2×4 tom) ble også produsert for 100 år siden, men det er effektiviseringa i prosessen som har endret seg. Det samme gjelder kravet til produktene. Det stilles kontinuerlig nye krav, og de moderniseringer vi har gjort så langt har fungert bra.

En trailer i timen

Alt som produseres ved InnTre Kjeldstad AS går til grossistleddet. Og rundt 25 prosent går til utlandet. Resten går til det norske markedet. Konstruksjonslast, utvendig kledning og lekter er de viktigste produktene.

– Konstruksjonslast er materialer som brukes til husbygging. Vi produserer en trailer i timen., sier Kjesbu og legger til at etterspørselen påvirkes av byggeaktiviteten i markedet.

– Hvordan påvirkes driften av priser og kriser?

– Energi er en viktig innsatsfaktor, og vi blir veldig påvirket av råvareprisene. Vi blir også påvirket av det internasjonale trelastmarkedet.

– Hva skjer framover?

-Det er vanskelig å spå om framtida. Alt endrer seg så fort.

——————————————————————————————–

Dette er InnTre Kjeldstad:

  • Norges tredje største sagbruksbedrift
  • Utnytter 100 prosent av stokken
  • Konstruksjonslast, utvendig kledning og lekter er de viktigste produktene
  • Årlig tømmerforbruk: 440 000 kubikkmeter
  • Årlig trelastproduksjon: 220 000 kubikkmeter
  • Omsetning: 950 millioner kroner
  • 230 ansatte
  • Produserer over 60 GWH (Gigawattimer) biobasert fjernvarme levert til eksterne kunder.