Her fra strippeanlegget i den nye kobberfabrikken. Stripping er å ta av produsert kobber fra «morplatene» hvor kobber felles ut og danner plater etter hvert. Anlegget er automatisert. Foto: Glencore
Her fra strippeanlegget i den nye kobberfabrikken. Stripping er å ta av produsert kobber fra «morplatene» hvor kobber felles ut og danner plater etter hvert. Anlegget er automatisert. Foto: Glencore

Hvordan blir man Norges smarteste?

Glencore Nikkel AS i Kristiansand ble kåret til en av Norges aller smarteste industribedrifter i fjor. På Fagkonferansen på Stiklestad forteller han hva som ligger bak den gjeve pallplasseringen.

Siden 2014 har Norges smarteste industribedrift årlig blitt kåret av en jury sammensatt av sju medlemmer. I år ledet av Torger Reve, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI. Da Glencore Nikkelverk AS ble en av de tre som gikk helt til topps i kåringen, var det i konkurranse med industribedrifter fra hele nasjonen. De ble veid og funnet verdige, basert på en rekke kriterier.

– Man må ha evnen til å ta i bruk ny teknologi og utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Bedriften må gå med økonomisk overskudd, samt fremvise evne til å omstille seg til endrede markedsbehov og strengere klimakrav. Og helst må bedriften demonstrere resultater i tøff internasjonal konkurranse. Man må også produsere fysiske varer, forklarer Kai Johansen, informasjonssjef i Glencore Nikkelverk AS.

Kai Johansen er informasjonssjef i Glencore Nikkelverk AS. Han gleder seg til å komme til Stiklestad og Industriens Uke. Foto: Glencore

Bedriften i Kristiansand er en elektrokjemisk prosessbedrift og det største nikkelraffineriet i den vestlige verden.

– På førsteplass i årets kåring kom Aarbakke AS, en teknologileverandør med løsninger for fornybar energi og grønn industri. Andreplassen ble delt mellom oss og Corvus Energy. De leverer tjenester til maritim næring, samt olje- og gassindustrien, sier Johansen.

Kompetent og effektiv organisasjon

Under den store fagkonferansen på Industriens Uke, vil Johansen innta podiet for å fortelle om selskapets reise og vekst.

– Det er stor stas å bli vist tilliten til å få lov til å komme og presentere vår bedrift blant de sterkeste industriaktørene i Trøndelag. Jeg gleder meg veldig, sier Johansen.

Glencore har en kompetent og stabil organisasjon, med svært liten turn-over. Johansen påpeker at de har fått lov av sine eiere til å bygge opp en betydelig kapasitet internt innen FOU (Forskning og utvikling) og prosesstyring. Ifølge informasjonssjefen er det årsaken til at bedriften ligger helt i tet hva gjelder digitalisering, miljøfokus og teknologiutvikling.

– Med intern kompetanse har vi utviklet teknologi og prosesser som er svært effektive. Dette gjør at vårt miljøavtrykk er langt under myndighetenes krav og tilsvarende konkurrenter, poengterer han.

På Stiklestad vil Johansen fortelle om dette i praksis – om hvordan de sikret og utviklet sin konkurranseposisjon. Han vil også vise eksempler på implementering av ny teknologi, samt hvordan organisasjonen involveres i forbedringsarbeidet. Og reisen videre.

Nikkel er hovedproduktet

Superrent nikkel er hovedproduktet til Glencore.

– Vi produserer i overkant av 90 000 megatonn nikkel årlig. I tillegg produserer vi superrent kobolt og kobber, samt svovelsyre. Hundre prosent av vår metallproduksjon eksporteres, og en stor andel går til land utenom Europa. Kjøperne er større industriselskaper som bruker metallene i sine produkter. Samt tradere som videreselger produktene, forklarer Johansen.

Råstoffene som raffineres til helt rene basemetaller, kjøpes i dag hovedsakelig inn utenfor Europa.

Hva brukes disse metallene til?

– Kobolt brukes i batterier til smarttelefoner, biler og datamaskiner, mens nikkel er et metall som hovedsakelig brukes i stållegeringer. Nikkel brukes også til fornikling for å hindre korrosjon på andre metallflater.

Flyfoto av Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand. Foto: Glencore

————————————————————————–

Fakta om Glencore Nikkelverk AS:

  • Bedriften ble etablert i Kristiansand i 1910
  • Nikkelmalmen kom fra Flåt gruver i Evje
  • Ble kjøpt opp av canadiske Falconbridge i 1929
  • Fikk da tilgang også på råstoff fra Canada
  • Gruvene i Evje ble nedlagt i 1946
  • Kjøpt opp av sveitsiske Glencore i 2013
  • Antall ansatte: Omkring 500