Ren plakat

Ti år med feiring av industrien

Det gikk fra én dag til to og i fjor var det fire dager i strekk. Det er bare å sette av uke 46, for i år blir det tiårsjubileum for Industriens Uke.

Diskusjonene går vidt og bredt i et lite naust ved Levangerbuktas bredder en sen ettermiddag. Næringssjef i Levanger kommune, Håkon Okkenhaug, er vertskap for møtet, lokalmat er sjølsagt hentet inn og store deler av programkomiteen er samlet rundt bordet.

Arbeidskraft, sirkulærøkonomi, innovasjon, samhandling, gjenbruk, bærekraft. Stikkordene kastes ut, er mange og favner bredt. Når industrien og næringslivet skal samles, feires, løftes og inspireres for tiende gang, gjelder det å finne tema som er relevante for mange.

 

Trygg posisjon

– Vi har bygget stein på stein over mange år og befestet en posisjon som Midt-Norges viktigste møteplass for industri og næring, det er vi stolt over og det vil vi fortsette å bygge på, sier Ingrid Dahl Furunes, prosjektleder for Industriens Uke 2023. Selv har hun vært med i en årrekke, og stiller med tung erfaring og historikk.

Tove Strand Trana, kommunikasjonssjef ved Aker Solutions i Verdal er en av flere representanter fra næringslivet i programkomiteen, slik hun har vært siden første utgave av det som da het Industriens Dag.

– For oss i Aker er det verdifullt å få representere næringslivet i byggingen av et så viktig arrangement som Industriens Uke. Det har enorm betydning for regionen at denne samlinga av aktører innenfor industrinæringa er blitt så solid, understreker Trana.

Blir stadig større

Etter mange år som todagers arrangement, med Møteplassen og Fagkonferansen som bærebjelker, ble det i fjor besluttet å utvide til fire dager og fire kommuner.

– Det er viktig at vi ikke stagnerer, men hele tiden leter etter måter å videreutvikle konseptet. Vi følte oss kanskje litt høy og mørk da vi bestemte oss for å utvide til fire dager i 2022, men vi kunne med begeistring fastslå at det ble en suksess. Valget var riktig, sier Furunes.

– Vi jobbet med et regionalt perspektiv tidligere også, men gjennom å ha gode arrangement i flere kommuner, fikk vi virkelig utvidet konseptet slik at det i alle ledd oser Innherred, Inntrøndelag og Midt-Norge av hele uka, legger hun til.

Det er Industrinavet i Trøndelag, med dets partnerskap, som er arrangør av Industriens Dag og etter hvert Industriens Uke. Proneo og Innherred Næringsforening har vært prosjektledere. I fjor ble næringssjefene i både Verdal, Levanger, Steinkjer, Inderøy og Snåsa knyttet på, i tillegg til lederne for Inderøy Utvikling, Steinkjer Næringsforum og Steinkjer Næringsselskap. Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Verdal videregående skole er instrumental i gjennomføringen av Møteplassen.

Fra næringslivet sitter både Aker Solutions, Sparebank 1 SMN og NTE i komiteen. Det er med andre ord en bred og høyst kompetent sammensetning av mennesker som jobber for et godt program.

Må videreutvikles

Når komiteen nå møttes for å diskutere årets program, er nettopp videreutvikling et tilbakevendende tema. Hva er det som fenger næringslivet og spesielt industrien i høsten 2023?

– Det å være relevant er avgjørende for at vi skal lykkes. Vi må klare å fange opp hva som rører seg av behov i bransjene vi retter oss mot, og sette sammen et godt og spennende program som møter forventningene og ønskene. Bommer vi på det, spiller vi oss ut, påpeker leder for Steinkjer Næringsselskap, Bodil Vekseth.

Solide bærebjelker

Hvordan utformingen for 2023 blir, er ikke hugget i stein når kalenderen viser mai. Likevel er det noen faste verdistolper som blir stående.

Møteplassen foregår som alltid på Verdal Videregående skole. I 2022 ble over tusen elever fra Verdal, Levanger og Steinkjer presentert for mulige fremtidige arbeidsgivere. Nærmere 70 bedrifter var til stede for å bruse med fjærene og friste ungdommen til et arbeidsliv i egen region.

– Når elevene strømmer inn i salen og får møte så mange forskjellige bedrifter som virkelig gjør en innsats for å vise frem mulighetene de tilbyr fremtidens arbeidskraft, da er det gøy å være til stede. For oss er Møteplassen definitivt ett av årets høydepunkt, sier Anders Nielsen, karriereveileder fra Verdal videregående skole.

– Industritapasen er et annet fast stoppunkt i uka. Der er nettverket viktigst. Det er en mulighet til å senke skuldrene og møte kolleger, samarbeidspartnere og faktisk også konkurrenter i uformelle og hyggelige omgivelser, sier Furunes.

Den store Fagkonferansen har i mange år vært et høydepunkt for mange deltakere. I 2022 kom over hundre påmeldte til konferansesalen i SNK, og svært mange av dem valgte å delta på en lavterskel pizzaservering videre ut over kvelden.

– Det viktige er jo nettopp dette å treffe godt slik at vi kombinerer kompetansepåfyll og faglig verdi med nettverksbygging og sosialisering. Vi ser hvert år at det oppstår nye samarbeid og konstellasjoner under Industriens Uke, og det kan like gjerne skje på de sosiale arenaene som på de faglige. Derfor er sammensetningen så utrolig viktig, påpeker næringspolitisk leder i Innherred Næringsforening, Arild Klokkerhaug.

Håper på rekord

– Vi har hatt noen gode diskusjoner her i ettermiddag, og vi er alltid åpne for innspill fra alle våre gode støttespillere der ute. For å lykkes må vi være villig til å endre oss og kaste oss rundt på rimelig kort varsel, og det er denne gjengen godt rusta til å gjøre, understreker Christian Wee, daglig leder for Proneo.

– I år er det ti år siden Industriens Dag bla arrangert for første gang. Da passer det selvsagt godt å utvide enda litt til, og markere oss enda litt mer. Dette blir utrolig spennende arbeid, istemmer Furunes.

– Vi tar sjølsagt sikte på å slå alle rekorder i år: Flere arrangement, flere besøkende, større engasjement og enda mer moro, gliser hun.