Snåsa-plakat

Kraft – Vi tar diskusjonen på Snåsa

For første gang blir Snåsa en av vertskapskommunene under Industriens Uke. Temaet er brennaktuelt for hele næringslivet: Kraftkrisa – status og mulige løsninger.

– Det er kjempestas å få med næringslivet i regionen til Snåsa, sier Bård Vaag Landsem fra Snåsa næringsforum. Landsem er en del av programkomiteen for Industriens Uke, og har vært en av pådriverne for å få til et godt program på Snåsa.

– Vi ligger jo litt utenfor den vanlige ruta for arrangementet, og da blir det ekstra viktig at programmet er både relevant og fristende, slik at folk skjønner at hit er det verdt å komme, sier han.

Fremtidens kraft

Og det mener han bestemt at komiteen har oppnådd på Snåsa.

At hele regionen allerede kjenner kraftkrisa på kroppen, og enda verre skal det bli, er det ingen som motsier. Det har vært oppe til diskusjon i mange fora – på Snåsa tar vi diskusjonen videre og lar oss inspirere av mulige løsninger for fremtida.

-I følge NTE greier de ikke å møte kalkulert behov for energi allerede i 2027, sier Jørn Magne Vaag, leder for Agritech Cluster. Han vi er for øyeblikket i ferd med å jobbe frem et prosjekt med mål å bygge et biogassanlegg.

Tensio, som er linjeeier, sier samtidig at de har ikke infrastruktur på plass til å møte fremtidig behov for energi. Dette kommer til å bli en flaskehals med tanke på videre elektrifisering av landbruket, men også næringslivet ellers i distriktene, sier han.

Status nå og løsninger fremover

Programmet på Snåsa åpnes av Guro Angell Gimse fra NHO Trøndelag, som setter scenen ved å gi et overblikk over kraftsituasjonen og utfordringene som berører hele næringslivet.

Biogass, vannkraft, vindkraft, hydrogen og til og med kjernekraft skal vi lære om og diskutere rundt på Snåsa.

Patrick Ånonli er COO for Vingrip på Snåsa. Med sine vindturbiner håper bedriften å være en del av løsningen på dagens kraftsituasjon gjennom å skape bedre forutsigbarhet og tilgang på energi.

– De største utfordringene slik jeg ser det i dag, er høye priser på kraft og energi, samt at vi i nær fremtid vil merke at tilgangen på energi blir mindre forutsigbar enn det vi har vært vant til i Norge, forklarer han.

Han forteller at endringene i dagens kraftsituasjon merkes på lengre ledetid og høyere priser på komponenter. Samt høyere energipriser.

Den lokale kraften

– Løsningene på kraftutfordringene er sammensatt og Vingrip tror at vår vindturbin vil være en bidragsyter lokalt og for den enkelte. Vi har troen på å lage et produkt som kan kombineres med andre energikilder, som solceller og batteri, vil være en det beste alternativet for sikker kraftproduksjon i det kortsiktige bildet, sier Ånonli.

Både Vaag og Ånonli er overbevist om at det er lokalt man må lete etter de beste løsningene.

– Jordbruket sitter på løsningen på energikrisen! Vi kan produsere lokal kraft basert på gården ressurser. Da løser vi distribusjons utfordringene også, fastslår Vaag.

På Snåsa vil både Vaag og Ånonli bidra med sin kompetanse og sine erfaringer, både fra scenen og i samtale med deltakerne underveis i programmet.