Molde-Induform-OGL

Molde, Innherred og FOLKA

Den store Fagkonferansen er en av bærebjelkene for Industriens Uke på Innherred. I ti år har konferansen vært arrangert på Stiklestad. I år er det menneskene som står fremst.

For å lære av andres suksesser, har vi invitert Jo Sigurd Vold til Stiklestad. Vold er leder for Norconsult i Molde, og har sittet tett på den spennende prosessen hvor næringslivet og det offentlige i Molderegionen har samarbeidet langsiktig for å løfte egen region.

– Innherred er et utrolig spennende område, med svært mye å spille på. Jeg er overbevist om at mye av det vi har gjort i Molderegionen, har stor overføringsverdi for næringslivet og det offentlige her på Innherred, uttaler Vold.

Rekruttering

Til syvende og sist handler god regionutvikling om menneskene som skal jobbe i regionen. I Molde har de kjent på samme utfordringer som vi ser her på Innherred; mangelen på folk.

– Det har vi tatt på alvor og laget et litt omfattende prosjekt for å rekruttere folk til Molde. Det er næringsforeningene i regionen som har vært med i arbeidet med å arrangere det som tidligere het Bli med hjem, som nå heter Bli med hit. Det skal jeg prate mer om på Stiklestad, sier Vold lett hemmelighetsfull.

Lokale bedrifter og folka rundt

To lokale bedrifter som på hver sin måte berører samme tema som Vold, er Induform og Ocean Geoloop.

Induform AS har tatt sitt engasjement som fotballsponsor til uvanlige høyder. Daglig leder Jonas Sivertsen kommer sammen med tidligere fotballspiller, nå driver av Vevo Media, Vegard Voll, til Stiklestad når han skal fortelle om sitt betydelige samfunnsengasjement ut over det å være sponsor.

Bedriften går foran som en ledestjerne når de helt bevisst har tatt en rolle som næringslivsaktør, og jobber for å utgjøre en reell forskjell for lokalsamfunnet på Levanger, langt ut over fotballagets rammer.

I tillegg bruker de sitt engasjement som fotballsponsor på utrolig spennende vis for å sikre rekruttering av ung arbeidskraft.

– Hva skjer når man tar prinsippene fra lagbygging i en fotballklubb og anvender dem i et forretningsmiljø? Vi kommer til å forklare tankegangen og utforske parallellene mellom fotballens samhold og hvordan det kan påvirke bedriftskultur, rekrutteringsstrategier og vekst i næringslivet, sier Voll om innslaget på Stiklestad.

Kraften i sommeren

Ung arbeidskraft er også et stikkord for Ocean Geoloop, når de skal fortelle om rekruttering og spennende muligheter for arbeidskraft. Helt bevisst har Verdals eneste børsnoterte selskap brukt sommerjobber aktivt i sitt langsiktige arbeid.

Fra Ocean Geoloop kommer Ole Magnus Svarva for å fortelle om bedriftens fantastiske og positive utnyttelse av kraften i sommervikarer.

– Sommervikarene er en fullstendig undervurdert ressurs. Hver sommer kommer utrolig kompetente, unge mennesker hit til regionen. Hvis ikke bedriftene er våkne på det, kan de gå glipp av noen uvurderlige muligheter, sier Svarva.

I sommeren 2023 tok Ocean Geoloop inn tre sommervikarer, den gang med ti ansatte.

– Vi kunne selvsagt gjort som mange andre, og tenkt at sommervikarer er noe vi tar inn fordi vi bør, som en samfunnsinnsats, og så gitt dem småoppgaver hist og her. Det synes vi er bortkastet talent, så vi henta heller inn ungdommer vi virkelig hadde tro på, ga dem ansvar og satte dem til reelle utviklingsoppgaver. Hva som kom ut av det, skal jeg fortelle om fra scenen på Stiklestad, sier Svarva.