Sigrid-Oda-Victoria

– Nå må næringslivet lytte til de unge

«Jeg trodde ikke det fantes jobber her». «Jeg visste at det ikke fantes noe for meg på Innherred». «Jeg fikk høre at det var karrieredrepende å flytte hit». Reelle utsagn fra unge arbeidstakere på Innherred, viser at vi har et langt lerret å bleke for å sikre rekruttering og tilflytting.

Vi har for få Innherredsbygg, får vi høre. Vi trenger arbeidskraft, vi trenger innbyggere. Skolene har færre elever, næringslivet mangler lærlinger og det skorter på kompetent arbeidskraft. Nedslående greier, kan man tenke.

Hvor retter vi så blikket for å lete etter noen av svarene på hvorfor? På Fagkonferansen under Industriens Uke er det de unge som slipper til for å gi sine refleksjoner rundt akkurat det spørsmålet.

– Et lukka arbeidsmarked

– Det er et litt for lukka arbeidsmarked her på Innherred. Det starter allerede som ungdom, for dem som ønsker seg sommerjobb. Altfor mange bedrifter lyser ikke ut sommerjobber, men gir dem heller til bekjente, ettersom det føles trygt og greit. Det er jo radig, det, men hva med signalet til dem som ikke har bekjente? De står igjen med en opplevelse av at Innherred er lukka for dem. Da flytter de heller ut, og de er tunge å dra tilbake, for opplevelsene fra ungdommen tar vi med oss.

Det sier Victoria Storstad, som nå blant annet jobber med markedsføring for Sprek Treningssenter.  Storstad reflekterer rundt at denne problemstillingen ikke handler om foreldres status eller posisjon, men rett og slett flaks; Hvem kjenner noen, eller har foreldre nære slektninger som kjenner noen.

– Det der er viktig. Opplevelsen du har med deg som ung, tar du definitivt med deg videre, bekrefter Sigrid Schiefloe, nå ansatt i Kvernmo AS i Verdal. Det var da Schiefloe var lærling, at hun oppdaga at Verdal er en spennende kommune med mange muligheter for jobb.

Ukjente muligheter

– Før det visste jeg ingenting om at det er så mye kult som skjer her. Å plutselig befinne seg midt i Verdal Industripark og skjønne hvor digert det faktisk er her, og hvor mye som skjer her, ga meg et kjempeboost. Men før jeg kom inn via lærlingevei, trodde jeg ikke det var så stort næringsliv med så mye muligheter på Verdal.

Fagkonferansen vil både Victoria og Sigrid innta podiet for å fortelle om sine erfaringer med Verdal og Innherred. Både det å stå utenfor og kikke inn, på noe som ikke nødvendigvis glitrer, og det å flytte hit.

Med seg får de også Oda Belsås Gjermstad, som kom flyttende til Verdal fra Trondheim i sommer, sammen med samboer og barn. Med de tre på scenen er både tilflytter, heimflytter og medflytter representert for å gi et sammensatt bilde av hvordan det oppleves å flytte hit, og dermed også noen plausible svar på hva som skal til for å få dem til å bli.

– For min samboer og meg var det nokså åpenbart at Aker var stedet for ham, basert på hans kompetanse. Jeg er byggingeniør og kunne velge litt mer fritt, forklarer Gjermstad, som takket ja til et jobbtilbud fra Grande.

– Ta vare på de som kommer

De tre unge kvinnene ser med spenning på prosjektet Heia Innherred, som også får sin tilmålte plass på scenen på Stiklestad.

– Det er kjempebra at kommunen har skjønt at det må tas grep. Det ene er jo å vise frem hva som finnes her, det hjelper lite at Innherred er superspennende som arbeidsregion, når det er en godt bevart hemmelighet, sier Storstad.

– Og så er det jo viktig å ivareta de som kommer hit. Når Sigrid, Oda og jeg har flytta til Innherred, er det i næringslivets og kommunesamfunnets interesse å få oss til å bli her. Da kan vi ikke bare slippes inn og så glemmes, påpeker hun.

Trenger et nettverk

Med samboer og barn stiller Gjermstad i en litt annen situasjon enn Schiefloe og Storstad, som ikke har etablert barnefamilie. Som unge foreldre får man innpass i miljøer gjennom barna, men å være en del av et yngre nettverk knyttet til næringslivet er likevel noe som oppleves som viktig.

UNG i Næringslivet, nettverket som har oppstått i Innherred Næringsforening og jobba frem av ei arbeidsgruppe bestående av unge arbeidstakere, ledet av Storstad, er eksempel på et verdifullt innslag.

– UNG i Næringslivet er et nettverk som tilfører verdi for unge arbeidstakere, enten de er oppvokst her eller kommer flyttende, sier Gjermstad.

Vil røske litt

På Fagkonferansen på Stiklestad vil de tre fortelle om det å titte inn til Verdal før de flytta hit. Hvordan fremstår vi egentlig fra utsida, både i øynene til utflytta verdalinger og ungdom som ikke er herfra? De vil reflektere om veien hit og opplevelsen med å komme hit, og gjennom det om hva som trengs for å friste unge mennesker til Innherred som region.

– Vi kommer nok til å utfordre næringsliv og kommune litt i vårt innlegg. Det er så viktig for regionen at vi lykkes med å trekke hit folk – da kan det ha en verdi for alle som trenger folka å faktisk høre på dem som faktisk har vurdert flyttinga og gått gjennom en prosess, sier Gjermstad.