KI-VR (1)

Teknologiske verktøy – en undervurdert ressurs?

Kunstig intelligens og virtuell realitet føles fortsatt som ren science fiction for noen. For andre har det blitt nyttige verktøy i hverdagen.

Særlig byggebransjen og helsesektoren har kommet langt i å ta i bruk virtuell realitet, sier Håvard Sørli fra Tindved Kulturhage. Bak ham står en kollega med briller på hodet og trykker i løse lufta. På skjermen dukker det opp bygninger og byggeområde.

– Som du ser, kan han velge ferdige bygninger som tilhører prosjektet, og plassere rundt på området. På denne måten bruker han VR for å planlegge et helt nytt industriområde, forklarer Sørli.

 

Eksempelet på skjermen er reellt, og viser et mulig scenario på Gråmyra.

– Det som går inn, kommer ut

– Er det noen bransjer som ikke kan ha nytte av VR?

– Nei, det tror jeg ikke, dette er et verktøy som er relevant og nyttig for alle. Men noen har selvsagt kommet lenger i utnyttelsen. Og så er det jo viktig at man bruker gode data hele veien, her som alle andre steder. Det du mater inn, er der du får ut, fastslår Sørli.

Det istemmer også Lornts Øystein Tønne fra NTE. Mens Sørli kommer til Festiviteten i Levanger for å vise og fortelle om VR-ens under, skal Tønne ta oss inn i mulighetsrommet skapt av kunstig intelligens.

– KI er en av de mest banebrytende teknologiene i vår tid. Det dukker opp over alt, og vil påvirke alle sektorer og bransjer. Men blir det ikke brukt riktig, har det lite for seg, følger Tønne opp Sørlis utsagn.

NTE leder an

Gjennom systematisk og grundig jobb har NTE forberedt seg på utviklingen. Mens KI har utviklet seg i en svimlende fart, har NTE fulgt med i timen og stadig vært med på utviklingen.

– Vi bruker KI i vårt daglige arbeid, og gleder oss til å fortelle om det under Industriens Uke, sier Tønne. Men understreker at det menneskelige aspektet er vel så viktig å prate om.

– KI er godt egna til å skape utrygghet dersom det ikke behandles riktig. Derfor er det utrolig viktig å skape trygghet gjennom å gi innsikt og sørge for involvering blant både ansatte og toppledelse, sier han.

Teknologi og mennesker

For å komplettere bildet med utvikling både i teknologien og menneskeheten, har programkomiteen invitert professor emeritus og fagbokforfatter Kjell Åge Gotvassli fra Nord Universitet og Malin Buan-Bjørhusdal fra LO til å holde foredrag om endringsledelse, sett i sammenheng med nettopp kunstig intelligens.