IU-plakat-utenOyna

13. - 16. NOVEMBER 2023
Påmleding nederst på denne siden.
(NB! Påmeldingsfrist: 7. november)

INDUSTRIENS UKE

Velkommen til Industriens Uke, hvor regionens sterkeste industriaktører presenterer sine løsninger for framtida.

Tema for årets uke er FOLK!

Den teknologiske fremdriften har satt fantastisk fart i alle deler av norsk industri og næringsliv. Bak, rundt og i all fremdrift står mennesket - vår aller fremste ressurs.

Underveis i uka skal vi samle unge arbeidstakere på Møteplassen, vi skal diskutere rekruttering i ulike former, regionens attraktivitet, vi skal se på kraftsituasjonen og vi skal få oppleve spennende bedrifters utvikling og strategi på nært hold.

KI, visualiseringsverktøy, teknologiske kvantesprang, robotisering: vi skal innom det meste, hele tiden med fokus på de menneskelige ressursene i og rundt.

Industriens Uke handler om og er relevant for menneskene i hele næringslivskjeden; Fra operatøren og håndverkeren til kontormedarbeideren, mellomlederen og topplederen. Folk i alle ledd.

På fire dager besøker vi fem kommuner gjennom seks utrolig spennende arrangement. Meld deg på ett eller flere arrangement, eller meld deg på hele uka. Påmelding er bindende.

Vi knytter nettverk og skaper samhandling. Vel møtt!

Årets program (endringer kan forstatt komme)

Hva skjer i år?

 • Festiviteten, Levanger

  KUNSTIG INTELLIGENS

  • -

   Åpning av Industrinavet i Trøndelag

  • -
   Kunstig Intelligens: En ressurs i industrien.

   For å få det fulle potensialet av kunstig intelligens, er vi avhengig av gode folk.

   Eivind Reke, SINTEF Manufacturing AS
  • -

   Kunstig intelligens: Erfaringer fra NTE
   Kunstig intelligens er en av de mest banebrytende teknologiene i vår tid, og vil påvirke alle sektorer og bransjer. Trygghet gjennom innsikt og involvering blant ansatte og toppledelsen viktigere enn noen gang. 

   Gjennom systematisk og grundig jobb har NTE forberedt seg på utviklingen og ligger langt fremme i skoa når det gjelder å ta i bruk KIs uendelige potensial.  

   Industriens Uke får en kledelig fremoverlent åpning når Lornts Tønne og Håvard Grøtan Nilsen fra NTE deler sine erfaringer, og samtidig ser på de spennende mulighetene og utfordringene som kunstig intelligens gir oss – og hvordan det kan skape verdi for kunder, ansatte og samfunnet. 

    

   Håvard Grøtan Nilsen
   Lornts Tønne
  • -

   Lunsj

  • -
   VR-teknologi: Effektivt verktøy i arealutvikling

   Planlegg, prøv ut og beveg deg gjennom helt nye næringsareal – før de eksisterer.
   Med VR-teknologi er det fullt mulig, og under Industriens Uke får du det demonstrert.

   I laben på Filmfabrikken har Tindved koblet næringsaktører på relevant kompetanse fra sin målbedrift BreachVR i Trondheim, som er en av de ledende leverandørene på denne teknologien i Norge.

   Arild Sand fra Leiv Sand eiendom og Håvard Sørli fra Tindved Kulturhage presenterer, demonstrerer og forklarer.

   PRESENTASJON

   Arild Sand
   Håvard Sørli
  • -
   Når verden endrer seg: Lederes vei til å stå trygt i sine beslutninger

   Teknologi i samspill med andre ytre faktorer endrer stadig på verdensbildet for ledere i mange bransjer og industrier. I lys av faget endringsledelse ser vi hvordan utviklingen påvirkere både ledere og ansatte.

   Professor emeritus og fagbokforfatter Kjell Åge Gotvassli ved Nord universitet og Malin Buan-Bjørhusdahl fra LO setter endringsledelse i perspektiv, sett i sammenheng med kunstig intelligens.

   PRESENTASJON

   Malin Solheim
   Kjell Aage Gotvassli
 • Verdal videregående skole

  MØTEPLASSEN

  Med lange tradisjoner har Møteplassen befestet seg som regionens viktigste rekrutteringsarena. Her møtes landsdelens oppvoksende arbeidsstokk og næringslivet på ungdommens premisser.

  • -

   Rigging Møteplassen

    

  • -

   Åpning Møteplassen

  • -

   Slutt Møteplassen

 • Steinkjer

  Sirkulærøkonomi i praksis: Steinkjer - der den grønne og blå åkeren møtes

  • -

   Frokost i kantina på Salmar

   Velkommen til Malm Industripark og SALMAR v/ Jon-Ivar Hovd

  • -

   Det grønne skifte og sirkulærøkonomi i praksis:

   «Fra fiskeslam og husdyrgjødsel til biogass, salat- og urteproduksjon, jordforbedringsprodukter og CO2 med matkvalitet.  

   Salmar, Beitstadfjord Sisu, Malm Biogass, Columbi Farms, Tangstad Transport og Nippon gases etablerer en unik sirkulærklynge i nasjonal sammenheng.

   Her får deltakeren en interessant innsikt i prosessen fra i ide til gjennomføring og hvordan industri og landbruk samarbeider om å bringe avfallsstoffer og naturgjødsel inn i nye verdikjeder, med kommersielle produkter, redusert klimaavtrykk og fart i det grønne skiftet som resultat.

   Egil Andersen fra Antec Biogass, Lars Petter Bartnes fra Beitstadfjord Sisu, Jon-Ivar Hovd og Karl Cristian Aag fra SALMAR leder oss gjennom prosessen fra A-Å gjennom film og presentasjoner

   Besøket avsluttes med omvisning på SALMAR sitt nye anlegg.  Ta med hjelm hvis dere har tilgjengelig

   Jon-Ivar Hovd
 • Snåsa, Saemien Sijte

  Kraftsituasjonen i Trøndelag – Diskusjonen tas på Snåsa

  • -

   Lunsj på Saemien Sijte

   Mat må vi ha, og når vi kommer til Snåsa starter vi med påfyll på Saemien Sijte, det sørsamiske museet og kultursenteret på Snåsa. Mens vi nyter et godt måltid, får vi en kort introduksjon om Saemien Sijte. 

  • -
   Derfor trenger vi et kraftløft i Trøndelag
   Guro Angell Gimse fra NHO Trøndelag gir et overblikk over kraftsituasjonen i Trøndelag – en utfordring som berører hele næringslivet i hele regionen.
   Guro Angell Gimse
  • -
   Mange bekker og vinder små …

   Ingen bestrider det faktum at vi står midt i ei kraftkrise, selv om det er delte meninger om riktig vei til løsningen. På Snåsa samler vi et knippe bedrifter innenfor ulike bransjer, som alle som kan vise til innovasjon og gründerskap. I søken etter kraftløsningen. 

   Vi skal innom biogass, vannkraft, vind og hydrogen,og møter Jørn Magne Vaag, Pål Anders Dahl og Håvard Grøtan Nilsen fra NTE samt Patrick Ånonli fra VinGrip. 

   PRESENTASJON NTE

   PRESENTASJON VINGRIP

   PRESENTASJON BIOGASS

   Jørn Magne Vaag
   Patrick Ånonli
   Håvard Grøtan Nilsen
   Pål Anders Dahl
  • -

   Pause

  • -
   Er småskalaanlegg en del av løsningen?

   Etter møtet med flere spennende bedrifter før lunsj, samler vi et sterkt panel til refleksjon, samtale og diskusjon på scenen. En sammensetning fra NTE og aktørene fra biogass, vannkraft og vindkraft t ligger alt til rette for en avdekkende, åpensinnet, uredd og opplysende samtale fra scenen.

  • -
   Takk for i dag.

   Avslutning ved Industrinavet i Trøndelag.

   Etter avslutning kl 16:00 vil det være mulighet for en omvisning på museet for de som ønsker det.

 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter

  FAGKONFERANSEN

  • -

   Registrering

  • -

   Åpning.

   Styreleder for Museene Arven Gunnar Bovim ønsker velkommen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

  • -

   Velkommen fra Industrinavet i Trøndelag

  • -
   Hvordan utnytte teknologiske nyvinninger til å vinne i markedet?

   Berit Svendsen fra Advansia åpner ballet på årets Fagkonferanse og kaster oss lukt inn i fremtida. Svendsen er en kjent lederprofil i Norge, med erfaring fra Telenor Norge og Skandinavia, Vipps International og Ski-VM i Trondheim. På Stiklestad snakker hun om erfaring med innføring av ny teknologi i både Telenor og Vipps, med fokus på ledelse og ansatte i endringsprosessene.

   PRESENTASJON

   Berit Svendsen, Advansia
  • -

   Teknologigigantens syn på Kunstig Intelligens.

   Direktør for Offentlig sektor i Microsoft, Atle Spilde, mener at KI kommer til å endre verden. Men kanskje ikke slik du tror. Spilde drar veksler på sin erfaring fra IT, bank og finans, prosjektledelse og entreprenørskap når han tar publikum med på en reise i KIs verden. Ifølge Spilde vil den nye teknologien som nå utvikles i en enorm fart, endre alt fra utdanning og jobb, til hvordan man utøver ledelse og bygger team.

   Direktør for Offentlig sektor i Microsoft, Atle Spilde
  • -

   Slido

  • -

   Pause

   Vi tar en benstrekk og en liten matbit

    

  • -

   Flytte til Innherred, hvorfor det?

   Å selge en region for å tiltrekke arbeidskraft. 

   Tor Martin Norvik i Superponni røsker litt i gamle tanker om hvordan vi tiltrekker oss arbeidskraft, og vi tror dette kan gi oss nye ideer. I 2022 utviklet Superponni Trøndelag reiselivs kampanje for å trekke turister til Trøndelag – gjennom å spille på andre aspekt enn størst, høyest og og mest spektakulært. Kan region Innherred, Heia Innherred og bedrifter tenke likedan når vi skal kjempe om fremtidens arbeidskraft, og kanskje lykkes enda bedre? Og hva synes de egentlig om stillingsannonsene som skal få disse ekstraordinære menneskene til å velge å flytte til Innherred?  

   PRESENTASJON

   Tor Martin Norvik
  • -

   Superfangst i feriemodus 
   Tenker du at sommerjobber er mest pes og ekstraarbeid? Da bommer du stygt. Ocean Geoloop har sett verdien av studenter på jakt etter sommerjobb. Med konkrete resultater å vise til, forteller Ole Magnus Svarva om bedriftens unike og verdifulle erfaringer med sommerstudenter.

   PRESENTASJON

   Ole Magnus Svarva
  • -

   Vårt unge, vitale næringsliv 
   I arbeidet med å skape bolyst og blilyst i regionen vår, er unge arbeidstakere en nøkkelkomponent. Innherred Næringsforening har lagt til rette for et uhyre spennende nettverk når Ung i Næringslivet har fått blomstre det siste året. Ungdommen sjøl sitter bak roret, lodder behovene og skaper det levende nettverket som gjør at dine unge arbeidstakere kan finne ekstra trivsel på Innherred. Vi møter den unge innflytteren i Sigrid Schiefloe, den unge tilbakeflytteren i Victoria Storstad og den unge medflytteren i Oda Belsås Gjermstad.

   PRESENTASJON

   Sigrid Schiefloe
   Victoria Storstad
   Oda Belsås Gjermstad
  • -

   Sponsor, samfunnsaktør og rekrutterer – en unik historie om mennesker. 
   Bli med på et dypdykk i hvordan idrett og næringsliv kan inspirere og berike hverandre! Induform AS, en bedrift i sterk vekst, viser vei ved å gi tilbake til samfunnet, spesielt innen kulturlivet, med Levanger FK som et kjernepunkt i deres engasjement. Men hva skjer når man tar prinsippene fra lagbygging i en fotballklubb og anvender dem i et forretningsmiljø? Vegard Voll fra Vevo Media og Jonas Sivertsen fra Induform tar med deg inn i deres tankegang og utforsker parallellene mellom fotballens samhold og hvordan det kan påvirke bedriftskultur, rekrutteringsstrategier og vekst i næringslivet.

   Jonas Sivertsen
   Vegard Voll
  • -

   Profilering av egen region, gir det noe resultat?
   Gjennom langsiktig samarbeid har næringslivet og det offentlig i Molderegionen sammen jobbet for å vise frem muligheter og ledige stillinger. Vi vil få presenter spenstige tanker og erfaringer fra Jo Sigurd Vold leder i Norconsult i Molde.

   PRESENTASJON

   Jo Sigurd Vold
  • -

   Vi bygger Innherred

   I februar 2023 ble prosjektet «Heia Innherred» lansert. Grunnverdiene for prosjektet er godt forankret i det å bygge Innherred som en attraktiv region, både opplevd fra innsiden og sett fra utsiden.

   Leder av styringsgruppa og kommunedirektør i Verdal kommune Geir Olav Jensen redegjør for behovet for felles satsning, prosess og veien videre.

   PRESENTASJON

   Geir Olav Jensen
  • -

   Slido

  • -

   Underholdning

  • -

   Pause

  • -

   Fremtidens trender

   Med begeistring har vi henta tilbake en av Fagkonferansens store stjerner, Dr. Silvija Seres.

   Seres har 30 års erfaring med utvikling og forskning på AI systemer. Hun ser det som sitt livsoppdrag å inspirere alle organisasjoner til å bruke nye, viktige teknologier til å finne retning, få opp motet, forbedre posisjon og utvikle sine samfunnsoppdrag.

   På Stiklestad vil hun bruke all sin erfaring til å vise næringslivet på Innherred hvordan de kan utnytte den digitale transformasjonen til sin fordel, gripe mulighetene og vokse.

   Matematiker, teknolog, investor, gründer og forsker – Seres kan med rette titulere seg med alt dette. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Det gir henne en unik posisjon i skjæringspunktet mellom teknologi, næringsliv og formidling.

   Opplev et foredrag som utfordrer, inspirerer og utvikler publikum.

   PRESENTASJON

   Dr. Silvija Seres
  • -

   Oppsummering og avslutning av Industriens Uke 2023 ved Industrinavet i Trøndelag

  • -

   Sosialt samvær

   Avslutter den store Fagkonferansen – og uke for øvrig – med uformell samling over god mat, god drikke og fine samtaler

Påmeldingsskjema Industriens Uke 2023

Påmeldingsfrist: 7. november

Hvem er påmeldt?

Påmeldte deltakere

Navn Bedrift/organisasjon
 • Haug, Arne TørrisSparebank 1 SMN
 • Kolstad, MariSparebank 1 SMN
 • Andreassen, MonaSparebank 1 SMN
 • Brede, GuriSparebank 1 SMN
 • Storholmen, Lars OlavSpera AS
 • Helden, Kent AreSpera AS
 • Storstad, VictoriaSprek Trening AS
 • Tessem, AnitaSteinkjer kommune
 • Østby, AnitaSteinkjer Næringsforum
 • Tangstad, GunnSteinkjer Næringsselskap AS
 • Vekseth, BodilSteinkjer Næringsselskap AS
 • Kolstad, GeirStiklestad Eiendom AS
 • Reitan, GunnarStiklestad Eiendom AS
 • Aksnes, Bjørg AaseSTIKLESTAD HOTELL AS
 • Norvik, Tor MartinSuperponni AS
 • Kristiansen, Trine LiseSuperponni AS
 • Helgesen, Tor-ErikSweco Norge AS
 • Vikan, AndreasSweco Norge AS
 • Grande, ReidarSweco Norge AS
 • Sellæg, TorbjørnSweco Norge AS
 • Vold, OlavSweco Norge AS
 • Øksnes Kolås, SiljeT:lab AS
 • Vangstad, SiljeT:lab AS
 • Vandbakk, Odd VidarTangstad Transport AS
 • Tangstad, GlennTangstad Transport AS
 • Tangstad, Tom RogerTangstad Transport AS
 • Tangstad, AreTangstad Transport AS
 • Seres, SilvijaTechnorocks
 • Segtnan, AnneTindved Kulturhage AS
 • Hofstad, PålTindved Kulturhage AS
 • Sørli, HåvardTindved Kulturhage AS
 • Guddingsmo, Svenn-ErikTINE Verdal AS
 • Grønlid, Gro NedbergTrøndelag fylkeskommune
 • Asbøll, HildeTrøndelag fylkeskommune
 • Nielsen, AndersTrøndelag fylkeskommune
 • Woll, Bjørn SivertTrøndelag fylkeskommune
 • Aksnes, RobertTrøndelag fylkeskommune
 • Midttun, Carl-JakobTrøndelag fylkeskommune
 • Flatås, BritTrøndelag fylkeskommune
 • Hårberg, Guri BenteTrøndelag fylkeskommune
 • Holstad, Britt AnnikenTrønder-Avisa
 • Bakkan, MalinTrønder-Avisa AS
 • Tyholdt, BodilTrønder-Avisa AS
 • Norbeck, FrankUngt Entreprenørskap Trøndelag
 • Troset, ØyvindUngt Entreprenørskap Trøndelag
 • Skjervø, Sara KveliUngt Entreprenørskap Trøndelag
 • Bakken, MartheVerdal kommune
 • Solum, StenVerdal kommune
 • Fikse, Pål SverreVerdal kommune
 • Sandnes, Knut SnorreVerdal kommune
 • Jensen, Geir OlavVerdal kommune
 • Elden, Kari MetteVerdal kommune
 • Lyngsaunet, MarianVerdal kommune
 • Steen, Harald MortenVERDAL KOMMUNE OPPVEKST
 • Storli, ArntVerdalskalk AS
 • Wall, AstridVerdalskalk AS
 • Voll, VegardVevo Media
 • Ånonli, PatrickVingrip Energy
 • Lernæs, Ole KristianWorkshop Bemanning & Kompetanse AS avd. Trøndelag
 • Skei, TerjeXO Profil AS
Viser side 2 av 2