Vi har gått opp nye stier før.
Vi har slått rekorder.
Og vi kan gjøre det igjen. Du og jeg.
Sammen skal vi slå rekorder. For framtiden


Vi står midt i det grønne skiftet.
Hvordan har regionens ledende industriaktører spisset satsningen mot bærekraftige løsninger?
Hvilke muligheter gir det for lokale underleverandører? Hvordan er framtidsutsiktene og hvordan skal det rigges for videre vekst?

Det ligger stort potensiale i nye markedsområder innen offshore havbruk og havvind.
Men vi klarer ikke denne omstillingen alene.
Sammen skal vi rigge oss for ny vekst og legge til rette for grønn lønnsomhet.
Vi skal øke kompetansen, vi skal synliggjøre vår posisjon og øke konkurransefortrinnene.

Sammen skal vi være forberedte og ta spranget inn i framtiden allerede nå!

Vi inviterer deg og dere med i prosjektet «Grønn omstilling i Trøndelag – rigging for vekst»!

Se våre aktiviteter relatert til prosjektet, samt nyheter og vår Facebook-side for siste nytt.