Vårt arrangement Møteplassen har gjennom mange år etablert seg som en viktig arena for valg av linje i videregående skole, gjennom direkte møter mellom skoleelever og næringsliv i Trøndelag.
Tidligere år har arrangementet blitt gjennomført i idrettshallen på Verdal Videregående skole. På bakgrunn av behovet for smittevern har vi i år lagt til til rette for digital gjennomføring av Møteplassen.

Her kan du laste ned en veileder